"STORHURRAEN"

var ei stor brygge som sto på Jutøya. Den hadde 4 burom med forgang og loft. Huset ble kjøpt i 19?? av Johan Eliassen (1877-1953) og flyttet fra Træna til Myken. Det er mulig at også hans bror Emil Eliassen sr. var medeier (JMM). - en tid???

Brygga fikk det litt spesielle navnet fordi det av og til ble holdt fester der, noe som kunne føre til litt støy eller "storhurra".Jens Johansen fra Kvarøy leide en tid Storhurraen og kjøpte fisk der. En gang, trolig på 1930-tallet, hadde han med seg en radio til Myken. Den satte han i et åpent vindu på Storhurraen og skrudde på full lydstyrke. Dette var visst første gang at en radio var i bruk på Myken, og det vakte naturligvis stor oppmerksomhet. Det var dem som mente at dette var noe Styggen sjøl sto bak (HE).Produksjonslaget, som var en fiskersammenslutning, holdt til på Storhurraen sist på 1940-tallet (LOE).

Laget ble startet for at den dominerende kjøperen, Emil O, Eliassen, skulle få konkurranse, noe som en håpet ville gi bedre priser til fiskerne, Det var trolig Olav Arntsen som var initiativtaker. Produksjonslaget fikk leie Storhurraen av Johan Eliassen, Emils bror.

Daglig leder i Produksjonslaget fra 19?? var Håkon Edvardsen og fra 19?? Karl

Nygård (gift med Margrethe (Molla) f. Bernhoff) (LOE). Også Konrad Hanssen var

ei tid leder for Produksjonslaget (NH). ?

Det var noe med Olav Artnsen, problem med Emil? (NH).Storhurraen ble overtatt av Edgar Lunheim f. Eliassen i 19?? Han kjøpte fisk der i mange år, og hengte fisken på de mange hjellene på bergene omkring brygga.Storhurraen ble revet først på 1950-tallet. Av materialene ble det bygd tre hus

hvorav ett på Myken, som ble påbegynt i 1953; se Solstad. Iflg. GD ble halvparten av Storhurraen solgt.