Perfjøsen

som tidligere het Lars Sevrinsenbua (også uttalt Lars Sæfrisabua) er ei rorbu med ett burom og sval. Den ble satt opp på Myken en gang mellom 1901 og 1909, etter at Slyngemoloen var ferdig.

Bua ble trolig satt opp av Lars Sevrinsen i Kisten. På den tida sto Slyngemoloen

ferdig og havneforholdene på Myken dermed sterkt forbedret. Dette stimulerte til bygging av flere rorbuer på Myken.Lars Sevrinsenbua/ Sæfrisabua var sentral i saken omkring Harald Hanssens død under mystiske omstendigheter i 1909. Mer om denne saken finner du under Mistenkt for drap.Peder (Per) Nikolaisen (1886 - 1965) kjøpte bua ca. 19?? og brukte den som fjøs i mange år. I fjøsen hadde Per ei ku og noen høner. Per kjøpt bua for å bruke den til fjøs, der de hadde ei ku. Per hadde også en utegangersau, men den gikk ute det meste av året. Mer om Per og kona Ellen (Eln) finner du under Annestua.Ca. 19?? overtok svigersønnen Leif Larsen (1921 - 1980) bua og brukte den som uthus og sjyhus. Etter at Leif kone Anne døde i 1985, kjøpte Harald Hanssen bua.I 19?? overtok Haralds sønn Tomas Hansen Perfjøden. Tomas inngikk avtale med

Rødøy kystlag som ville restaurere bua som rorbu og innrede den som klubblokale. Etter at kystlaget gikk i stå overtok Myken Helselag og Velforening v/Bevaringsfondet ansvaret. Arbeidet ble påbegynt i 1991 som et AMO-kurs, under ledelse av Bjørn Skauge. Taket, som var rast sammen, ble gjenoppbygd, bl. a. med materialer fra den gamle strenghjellen. Nytt taktro av pløyde bord ble lagt (skulle vært uhøvlet og upløyd). På taket ble det lagt Platon grunnmursplate og torv, med never langs takskjegget. Etter dette gikk arbeidet i stå pga. mangel på midler.Stiftelsen Gamle Myken/Riksantikvaren inngikk 1996 verneavtale med Tomas Hansen for å restaurere rorbua etter antikvariske prinsipper og bevare den for ettertida.

I perioden 1997-2000 fikk rorbua ny never langs kantene på taket, bordkledningen ble reparert/fornyet, og det satt inn tre vindu hvorav det ene i røstet mot NØ.Det er usikkert om det har vært vindu her og om det har vært loft i bua mens den

har stått på Myken. Bua har imidlertid hatt loft; det er merker etter åser i veggene.

En del arbeid gjenstår, bl. a. manglet fortsatt golvet i 2006.En utedo sto tidligere i nordveggen. Denne ble revet på 1960-tallet? og det ble bygd

ny do i svala. (BS).

Alt. søkeord: Rorbua "Harald Hanssen" "Harald Hansen"