GetTitle

  • Rorbu 1 Tennskjæret 01 ca 1915


Rorbua nordvest på Tennskjæret.

Dette var ei stor rorbu som sto i en nokså steil skråning, se bildet til h. Utrolig at den kunne "stå han a" i storm fra nord og nordvest!

I øyeblikket vites ikke hvem som satte opp og eide bua, heller ikke når.