Jacob Jacobsenbua tilhørte trandamper Jacob Jacobsen (1883 - 1868) og sto på Tennskjæret. Bua ble satt opp i ??

Jacob kalte seg også Theodorsen etter farens etternavn. Han var fast trandamper ved Fiskebrygga helt fram til 1965.

Jacob hadde også hjell på Tennskjæret (GD).Mer om Jacob finner du under Den gamle fiskebrygga og Rutebåter, eksp.I 1956 kjøpte Olav Risvik bua, og sammen med sønnene Ragnvald og Einar rev han den og flyttet tømmerbellingen til ei tomt rett nord for Eliasbrygga, der den ble brukt som kjerne i det som seinere blir kalt Ragnvaldbrygga (GD).Alt. søkeord: Jakob Jakobsenbua