Monsbrygga (71/1/f.8), m/kai.

Bygd i 1901? av Mons Kristensen (1856 - 19??).

Brygga hadde først et burom i 1. etg., og senere bøe det laget et burom ogs i 2. etg.Til Monsbrygga hørte også et lite trandamperi, som sto like sør for brygga (se bildet).

Det var kai mellom trandamperiet og selve brygga. Mer om dette finner du under Trandamping.

Inntil den innerste røstveggen var det også ei lita smie, som alle kunne bruke (KH). Den ble revet på 1950-tallet.Et fotografi av Monsbrygga, tatt fra Jutøya 1901 viser brygga trekvit. Den var da trolig ny (se Oversiktsbilde 1901). Johan Eliassen (1877 - 1953) kjøpte brygga i 1930/31? Han bygde steinkai og forlenget i 1931 brygga til den lengden den hadde da den falt sammen i 2005; 13,3 m.

Johan kjøpte fisk på Monsbrygga i mange år (MH). I 1945 forærte han og kona Marie brygga som bryllupsgave til dattera Marie (Maia) (1916 - 2002) og svigersønnen Hans Hansen (1911 - 1993) (AL). Hans leide ca 1960 svogeren Einar Eliassen til å bygge trekai foran brygga (HMH).

Brygga ble ikke skjøtet over til Hans og Maia før i i 1957.Trandamper: Anton Larsen (Anton Larsa), bror til Nille fra Tjongsfjorden, bodde hos MariexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn gammel fisker fra Lurøy, Konrad Grønning, som gikk under navnet "Auers-Konrad", brukte steinkaia i forbindelse med årvisst auersfiske (TH). til etter krigen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSommeren 2002 ville de tre barna til Marie (Maia) rive brygga fordi de mente den var i så dårlig forfatning at det kunne være fare for at den raste sammen. De bestemte seg for å rive, men i siste liten kjøpte Bjørn Skauge brygga av Maia, med tanke på å bevare den for stedet.

Maia døde i september samme år.Grunneieren nølte imidlertid svært lenge med å gi den nye eieren festeavtale på grunnen under brygga. Tross utallige henvendelser, til sist via advokat, fikk han ikke festeavtale. Planene om restaurering måtte derfor utsettes. Etter to og et halvt års trenering brøt brygga sammen i stormen Hårek, natt til 11, januar 2005. Den ble da så ødelagt at det i praksis ikke var mulig å reparere den.

Samme dag mottok Bjørn Skauge beskjed fra Nordland fylkeskommunes kulturavdeling om at den innsendte søknaden om støtte til restaurering av Monsbrygga var godkjent (med forbehold om at tilfredsstillende festeavtale ble oppnådd) og at de var innstilt på å satse på Monsbrygga i årene framover.Kilde: BS.