Langbua

er ei rorbu med forgang og to burom og loft, bygd i 18?? av ?? Bua var ei av de to som fløt av under storfloa 21.-22.1 i 1921.Bua ble kjøpt i 1928 av Emil Eliassen sr. og i 19?? overtatt av Emil Eliassen jr.Foran Langbua ble det omkring 19?? bygd en gangvei, og på 19??-tallet bygde Emil nytt kai foran bua, det såkalte Westernkaiet, for seisnurperen Mkr "Western".Etter "Western"s forlis ble kaia og bua overtatt av enka Hagar Eliassen f. Nilsen. (HE).Westernkaiet fikk nytt kaidekke i løpet av årene 2003-05 (BS).