Hjorten var opprinnelig ei rorbu, bygd 18?? av ??. med en tømmerbelling (burom) med forgang mot nord og sval i sørenden.

Først kjente eier var Johan Falck, Tjongsfjorden, i kompaniskap med Johan Mathiesen, (1878 - 1923), som kjøpte Fiskebrygga og Utheim i 1901. Det var iflg. GD trandamperi på Fiskebrygga og Hjorten??Hjorten ble ca 19?? solgt til Emil Eliassen og i 1953?? overtatt av sønnen Lauritz O. Eliassen.Den sørligste svala, som lenge tjente som vedskjul, ble revet 19??, samtidig som torvtaket ble fjernet og erstattet med takplater.

Vinduet i veggen mot sundet kan stamme fra Utheim, der det ble skiftet fra denne type vindu til krysspost på 1920-tallet.Navnet Hjorten skriver seg sannsynligvis fra at det før i tida var montert et hjortegevir i røstet over døra (BS).