Eliasbrygga. Brygga ble ifølge HE flyttet til Myken fra Storselsøy, av Elias Johansen (1858-1921).Brygga har et burom i 2. etg.Sønnen Johan Eliassen overtok brygga i 19??, og hans sønn Einar Eliassen overtok den på 1940-tallet.I 2004 overtok Einars datter Marie Krane f. Eliassen, Eliasbrygga.

Det ble utført sikringsarbeid på steinkaia i 2000/01, og nytt kai ble satt opp sommeren 2004 (BS).