Albert Persabua eller Albert Pedersenbua, sto rett nord for Ishuset. Bua besto av ett burom med loft og sval, og ble revet etter 1. verdenskrig (GD).Eier var Albert Pedersen Strømhaug fra Jektvik.I protokollen oprettet ved "Offentlig utskiftning av fiskeværet Myken" står det: (...). Dessuten uteblev følgende, der oppgaves å være bruksberettigede til rorbodtomter eller ha rett til hjelltomter i Myken:

(...)

11. Albert Pedersen Strømhaug adr. Jægtvik oppgaves å ha rett til tomt for rorbod og hjellbruk på fellesskapets grunn likeledes på Hjemlandet -Småhaugene-. Fæstekontrakt oplystes å foreligge, men haddes ikke tilstede.Albert var bror av Dorthea Olsen, mor til Olaf Edvardsen (1893 - 1970). Han var pinsevenn og hadde på sine gamle dager langt, kvitt skjegg. Han kom ofte

på besøk til Julianna Arntsen f. Nilsen (1882 - 1969), mor til Haldis Arntsen

g. Eliassen (f. 1918). Haldis fortalte i 2006 at hun husker Albert som en godmodig

og snill gammel mann (HJE).En gang etter 2. verdenskrig kjøpte Per Nikolaisen Albert Persabua. Han brukte den til å bygge sitt bolighus, Steinhaug, som seinere heter Annestua. Der finner du mer om dette.

Seinere bodde Albert i Ramnklobua, i den nordligste delen (HJE).

Alt. søkeord: Pærsa, Pærsæ, Albert Strømhaug, Nikolaisen, Nicolaisen