GetTitle

  • bilde_mangler

Sivert Johnsenstua var et lite hus som sto der "gammalbrønnen" nedenfor Bedehuset var, og ble kanskje bygd av Sivert selv.

Sivert Johnsen (1810 - 1883) var fra Fosnes på Namdalseid. HE mener han var fra Vikna. HE mener at Sivert kom til Myken i 1833, noe som framgår av verset nederst i teksten.

I 1843 giftet han seg med Ane Martha Haldorsdatter (1817 - 1899), også fra Namdalseid, og som kom til Rødøy i 1840, "for å tjene", først hos Jentoft på Gjerøy.
Ane hadde ei søster, Berith Marie, som giftet seg med Mathis Augustinusson, Myken.

I 1865 var Sivert gårdbruker og leilending, og hadde 4 storkveg, 12 sauer og 1 gris. Utsæden var 2/3 tønne bygg og 3 tønner poteter.

I 1975 drev han i tillegg sjøbruk og hadde 1 okse, 3 kyr, 16 sauer og 1 gris. Utsæden var 1 tønne bygg og 2 tønner poteter.

Sivert og Ane hadde disse barna:

- Fredrik Andreas Marstrand Sivertsen (1844 -
- Bertran Johan Sivertsen (1946 -
- Ane Sophie Sivertsdatter (1850 -
- Elise Sophie Sivertsdatter (1854 -
- Anna Jørgine Sivertsdatter (1859 - ), som i 1875 giftet seg med Erik Tronsen
(1848 - 1945) fra Melhus/Myken.

Det er usikkert hvor lenge familien bodde i Sivert Jonsenstua. Det vi vet er at
Sivert og Ane fikk bygd et nytt hus, som i dag er best kjent som Karenstua, omkring 1850 - 1865?

Den yngste dattera, Anna Jørgine, giftet seg i 1875 med Erik Tronsen, f. i 1848 i Melhus i Trøndelag, og som to år tidligere hadde kommet til Myken for å søke arbeid.
De overtok ca 18?? nyhuset, som fra da ble hetende Jørginastua.

Iflg. LTL bodde Erik Tronsen i 1875 i samme hus som Sivert Jonsen, men det er usikkert om det var det gamle eller det nye.

Det ble diktet ei vise om han Sivert. Bare det første verset er bevart, og lyder slik:

I atten hundre og tretti-tre
ein viknaværing kom seilende.
På Myken han seg bopel tok
han hila kobbe på messingkrok.
Han ble en rik og mektig mann
på Myken fekk han et stykke land.
Og han syv sønner og døtre fikk,
den eldste kalte han Frederik!
- tra tralla, trallala la...

Kilde: HE

Alt. søkeord: Johnsen