GetTitle

  • Dønning (I) N-284-R
  • Ytterberg 01 2003

DIDRIKBUA (71/3/14, feste nr. 5),
alias Per Nilsabua alias Sanitetshuset alias Ytterberg ble opprinnelig bygd som rorbu omkring 18??, trolig av Didrik Nilsen fra Halsa i Meløy (NH).

Disse har eid og/eller bodd i Didrikbua:

18?? - 19??: Didrik Nilsen
Didrik bodde fast i Didrikbua fra ??? til han døde i 19??. Det var flere rom i bua og mange bælæ (køyer opphengt under taket), og Didrik drev med utleie til fiskere.

I følge Sylvi Eliassen (f, 1945) besto huset opprnnelig av det midterste rommet, som nå er kjøkken og har skorstein. Mot V ble det så bygd en "veranda" som seinere ble golv i ei sval der Didrik skal ha oppbevart garn og annen fiskeredskap.

Noen av de som leide fast i Didrikbua i sesongene, var Hellervik-karan fra Hellervik i Sørfjorden: Aksel (med tilnavnet Himmelgløtten fordi han stadig kikket opp), Olaf, Toralf (eller Torleif?), Hagen?, kanskje flere.

Harald ???, kalt "Harald i Skogan" fra Sørfjorden? drev ei tid fiske sammen med Didrik (NH).

Omkring 1950 skal Magnus Mathisen (1912 - 1988) ha leid Didrikbua til oppbevaringsformål.

19?? - 1954: Harald og Ebba Risvik
Harald Risvik og Ebba ??? kjøpte Didrikbua i 195?. De fikk to barn mens de bodde der, Herbjørn (f. ) og Oddvar (f. ).

1954 - 1975: Myken Sanitetsforening
Didrikbua ble i 1954 overtatt av Myken Sanitetsforening, som inngikk festeavtale på 99 år med grunneieren, til en årlig festeavgift av kr 15,-. Den nåværende stua samt vindfanget med do ble da bygd til, og svala mot vest ble bl.a. brukt som tannlegekontor.

Huset tjente som sanitetshus til 1975. Sanitetsforeningen fikk i 1974 overta Gammalskola, som ble ombygd og ble tatt i bruk som Helsehus i oktober 1975.
Om Sanitetsforeningens virke, se Foreningsliv. Se også Helsestell, folkemed.

12.1.1956 kom tannlegen med MS "Rødøy" for sammen med formannen i Sanitets- foreningen, Nanna Hanssen, å se på mulighetene til å få skoletannpleie i Sanitets- huset. Dette var noe Sanitetsforeningen hadde søkt om (GD).
I årsmeldingen for 1985 ??????? skriver GD at tannbehandling av skoleelevene måtte avlyses fordi ingen kunne - eller ville - huse tannlegen og hans assistet de dagene dette skulle ta. (skal kompletteres)

En av tannlegene het Flakstad (IM?).

197? - 1987: Kaare Eliassen
Ca. 1970 ?? ble Didrikbua kjøpt av Kaare Johan Eliassen (1913-1987), som bodde der til han flyttet til Inderberg i 1977 ?? (etter 1972, da Marie døde)Kaare brukte rommet mot V som soverom.

Fra 1987; Sylvi og Stein Dagfinrud
Etter Kåres død i 1987 ble Didrikbua overtatt av Kåres datter Sylvi Dagfinrud (f. 1945) og mannen Stein Dagfinud (19?? - 2004). De kalte da huset "Ytterberg". Sylvi fikk en ny festeavtale som innebar at hun fikk ha huset stående på tomta så lenge hun brukte den som fritidsbolig, og festeavgiften ble redusert til kr 0. (BS).

I følge Sylvi har Ytterberg festetomt nr. 5 av gnr. 71 bnr. 3 og 14 (Småhaugene), som er (???) felles eiendom for Haldis Eliassen (f. 1918) og Alvhild Lunheim (f. 1918).


Alt. søkeord: Didrik Nilsenbua