Vårtun (71/3/?)
mest kalt Kolbjørnhuset, seinere også Emmahuset.
Vårtun er en enebolig av typen Rødlandshus, bygd i 1967 av Kolbjørn Lunheim f. Eliassen (1939 - 1979) og kona Emma (f. Nyheim i 1944), senere gift Nilsen. Innflyttingsdatoen var 27,11,1967, på sønnen Alf Edgars 8 måneders dag (GD).

Huset ble påbygd mot NØ i 1978 og fikk da en vinkel, slik bildene fra 2003 viser (ELN).
I 2001? bygde Ulf Skauge ei tretrapp fra hovedinngangen og til veien nedenfor (BS).

Skjåen ble også bygd i 1967, og tjente som uthus og garasje for Mykens første personbil, en Opel Olympia Caravan stasjonsvogn som ble anskaffet samme år (LOE).
Se Kjøretøyer.
Opelen ble mest brukt til turer på fastlandet, bl.a. til Sørlandet høsten 1967 (ELN).

Bilen ble etter hvert utrangert, og i 1978, samme år som Kolbjørn og Emma bygde på Vårtun, ble skjåen redusert i lengderetningen.
Bilen ble søkt ned på Kløsja, trolig våren 1980 (ELN).