Tommesbua ble trolig bygd omkring århundreskiftet, enten sist på 1800- eller før 1901 av ??? Her boddeTomas (Tommes) Nikolaisen med familie.

På bildene fra 1901 og ca. 1916 står det til v. et naust, som en ikke vet hvem som eide, Det ble imidlertid senere revet for å gi plass til et tilbygg som ble kalt
Johan Bernhoffbrygga.

Legg merke til utedoen ytterst på kaia, på bildene fra ca. 1916 og 1962. Det ser ut til at den ble snudd 90 grader i forbindelse med ombygginga. (BS)

Tommesbua ble revet sist på 1960-tallet (LN).