Sørbakken (71/22)
ble bygd i 1978-81 av Lars Nilssen (1920-) og kona Magnhild f. Halvorsen (1942-) (LN).
De bodde provisorisk i 2. etg. jula 1980, og flyttet inn permanent i februar 1981.

Et kombinert uthus/verksted ble bygd av Lars Nilssen ca. 1986 (LN).

Eiendommen ble i 2008 kjøpt av Hårek Nilssen og Turid Grov, Sandnessjøen (BS).