GetTitle

  • Per Nikk, Per Elling og Anne
  • annestua 01 2003
  • annestua 01 ca 1926
  • annestua oppsamlingsbasseng 2003
  • asserson n-344-r 02 19xx

Annestua (71/9)
het tidligere "Steinhaug" etter eiendommen. Tomta ble i 19?? gått ut fra 71/8 Småhaugan, som tidligere tilhørte 71/5 Johan R. Nilsen.

Huset ble bygd ca. 1920 av Peder (Per) Nicolaisen (1886-1965). Utgangspunktet var ei gammel rorbu, Albert Persabua, som han kjøpte hos hos Albert Pedersen Strømhaug, som var bror av Dorthea Olsen, mor til Olaf Edvardsen (1893-1970) (GD). Dette må sjekkes. Hågen Stenslandbua??? Bua besto av maskinlafta plank. Per bygde på rorbua mot nord, med materialer som han og Olaf Edvardsen (1893-1970) hadde funnet på rak etter at trelast hadde gått over bord fra en lastebåt.
På bildet til h. (fra ca. 1926) er langveggen mot nord bordkledd litt forbi vindfanget, på resten er det litt papp, ellers bare planken. Etter hvert ble huset ferdig. På flyfotoet fra 1936 kan en se at nordveggen er fullført og at halve veggen mot sørvest har fått bordkledning.

Disse har i årenes løp eid huset:
Ca. 1920-19??: Peder Kristian (Per) Nikolaisen (1886-1965) og Ellen (Eln) f. Ludviksdatter (1887-1968).
De giftet seg i 1915 og bodde i følge NH på Småhågan fram til de flyttet inn på Steinhaug ca. 1920.
Per og Eln hadde disse barna:
- Margith Nikoline Nikolaisen (1916-1970). Margith giftet seg med Olaf Sjøberg
fra Lørenskog. De fikk ei datter, Sissel, som overtok huset i 19?? og som er mor til
Anne Mette Martinsen, som overtok i 2004, se nedenfor.
- Leif Nikolaisen (1919-1983), var bosatt på Finnes i Meløy.
- Anne Nikolaisen (1925-1985), var bosatt på Myken, se nedenfor.
- Asbjørg (Bjørg) Nikolaisen (1931-2000), var bosatt på Tustna/Kristiansund.

Edvard Nikolaisens opplevelse
En dag i 1935 fikk Pers bror Edvard (1873-ca 1955) øye på et "vikingskip" med et råsegl med røde og hvite striper som kom opp Sørsundet. Han ble så oppskaket at han stormet inn til svigerinna, ho Eln, og ropte: - Du Eln, du Eln! Du hælvetes Eln! - No kjæm flymasjin'!! Skipet var kaptein Folgerøs storbåt "Roald Amundsen" på 60' som han i 1930 seilte til USA med, i Columbus' kjølvann. I 1935 var han på foredragsturne langs kysten, og besøkte også Myken. Mer om dette finner du under Folgerøs vikingskip.

Red.s kommentarer:
Slik jeg har hørt denne historia, var det Per og ikke Edvard som opplevde dette, men Olav Kjell Hanssen, Myken/Mo i Rana, f. 1932, er veldig bestemt på at det var Edvard.

Imidlertid har jeg funnet ut at det året etter, altså i 1936, for første gang fløy et virkelig fly over Myken, nemlig det såkalte "Allersflyet". Flyet, som var på fotogra- feringsoppdrag, kom durende inn fra sørvest, over Grytøya, noe som framgår av bildene som ble tatt.
Det er strengt tatt mer sannsynlig at det var dette synet som fikk Edvard til å rope til ho Eln at No kjæm flymasjin'!! Edvard må jo ha vært velkjent med alle slags båter, og selv om Folgerøs "vikingskip" var imponerende med sitt stripete storsegl, må synet av et fly ha gjort enda større inntrykk. Siden har kanskje det kortvarige flybesøket gått i den kollektive glemmeboka, mens Folgerøs besøk med både foredrag og et skip som folk fikk komme om bord i, festet seg bedre i hukommelsen, og så er fortellingene blitt blandet sammen.

Hagar Eliassen (f. 1927) kan huske at dette flyet kom. Hun var 8 år, og ble så redd
at hun begynte å gråte og sprang heim så fort hun kunne. (HE/BS). Også Lauritz Eliassen (f. 1929) har fortalt til BS at han husker at Allersflyet fløy over Myken.

Du finner mer om Allersflyet under Oversiktsbilde 1936 fra lufta, der du også vil finne Steinhaug.

19??-19??: Anne Nikolaisen (1925-1985) og Leif Larsen (1921-1980) fra
Herøy. Leif var fisker og var med MK "Western" i mange år. Anne og leif giftet seg i 19?? og fikk to barn:
- John Tore Larsen (f. 1958), g. med Anne Grete Hågenstad, bosatt i Hommelvik.
- Arnt Leif Larsen (1962-1981); Arnt omkom i Western-forliset, bare vel 18 år gammel.

Etter Annes død i 1985 kunne John Tore overta huset, men ønsket ikke å beholde det.
I 1988 solgte John Tore Annestua og jorda som hørte til (71/9). til Tomas Hanssen (f. 1945) (TH).

Fra bolig til fritidshus

19??-2004: Sissel Martinsen (1946-2004) og Arne Martinsen
Tomas solgte i 19?? huset til Sissel Irene Martinsen f. Sjøberg og mannen Arne Gerhard Martinsen fra Lørenskog, som fritidsbolig. Sissel var Annes niese og Pers datterdatter.
Arne og svigersønnen Tom Arne har foretatt en omfattende ombygging og modernisering av huset; bl.a. ble vindfanget erstattet med et tilbygg med gang.

Fra 2004: Anne Mette Martinsen (f. 1966) og Tom Arne Bergmann
Etter Sissels død i 2004 ble Annestua overtatt av datteren Anne Mette (som vanligvis kaller seg bare Mette) og svigersønnen,Tom Arne. De er bosatt i Leirsund og har to barn:
- Emil André Bergmann (f. 1990)
- Simen Bergmann (f. 1994)

-oOo-

Sjyhuset
I OU22 ("Gongsforretninga") står følgende: Hågen Stensland, Sørfjord, opgas å ha solgt sin herværende rorbod til Per Nikolaisen Myken, som ikke har nogen
festeseddel på grunn. Dette er trolig den bua som Per seinere hadde til sjyhus, like nedenfor Steinhaug. Se nærmere under Hågen Stenslandbua.

Perfjøsen
Dette var ei av de mange rorbuene som ble satt opp på Myken på den tid Slyngemoloen var ferdig i 1907. Det var trolig Lars Severinsen fra Kisten som satte opp og eide bua, som da ble kalt Lars Sevrinsenbua, av enkelte Lars Sefrisabua.
Per kjøpte rorbua ca. 19?? for å bruke den til fjøs, der de hadde ei ku og noen høner.
Per hadde også en utegangersau, sjyvottsauen hans Per, som ga ull til de gode sjøvottene Eln strikket (HJE). Du finner mer under Perfjøsen.

Oppsamlingsbassenget
De gamle hadde ikke store krav til vannforsyningen, Til Steinhaug/Annestua hørte en liten brønn med tak av bølgeblikk, se bildet til h.
De hentet vann i bøtter som de bar heim med et bæretre, et halæ'tre, over skuldrene.
Det var trolig Per som gravde ut brønnen, omtrent på den tida han bygde huset.

Annestua ble i 19?? tilknyttet Myken vannverk.

-oOo-Alt søkeord: Nikolaisen Nicolaisen Hansen Hanssen€