GetTitle

 • Andersstua 01 ca 1913
 • IMG 0964
 • Kafe Myken
 • P1010012
 • P1010013
 • P1010014
 • P1010015
 • P1010016
 • P1010017
 • P1010018
 • P1010020
 • P1010021
 • Sommerro 01 2003
 • Sommerro 2006
 • Sommerro uthus
 • Uthus Sommerro 01 2003
 • Ægir 01 2008

Sommerro (71/?), alias Andersstua, bygd omkring 1915 av fyrmester Anders Eliassen (1881 - 1964) og kona Kristine, f. Lauritzen (1893 - 1976). Nora Skarbo fra Mo drev ei tid kafé i stua, se Nora Skarbos kafe. Etter 1916 var det i en periode skole i Andersstua.

Hagen Hagen (19?? - 19??) hadde ei tid skomakerverksted på Sørsalen i Andersstua (HJE). Mer om Hagen Hagen under Smia.
HJE fortalte 15.6.07 at det var en Søren Skomaker som drev skomakerverkstedet på stueloftet i Andersstua. Må sjekkes nærmere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Katrine Eliassen (1885 - 1949) bodde i huset i 1925, men det er usikkert fra når og hvor lenge.
Hun søkte i 1931 herredsstyret om tillatelse til å få drive kafeforretning på Myken i 1932. Søknaden ble innvilget, men det vites ikke hvor lenge Kathrine drev kafe i Andersstua. Kilde: Herredsstyrereferat. Mer om Kathrine finner du under
Kathrine Eliassen.

Kristine hadde fem barn:
- Aslaug Eliassen (19 -), giftet seg med ?? Buvarp og flyttet til Namsos.
- Anna Eliassen (19 -), bosatt i Bodø.
- Eilif Eliassen, giftet seg med Ågot?, bosatte seg i Mosjøen?
- Oscar Eliassen (19 - ), giftet seg med ? og bosatte seg på Kvarøy
- Jorunn Eliassen, (19 - ), bosatt i Bodø.

Etter at foreldrene var døde, ble huset mest brukt av Anna og Jorunn, som hver sommer var på Myken. De gjorde en stor innsats for å holde huset ved like.

I 2006 ble Sommerro overtatt av Oscar og Aslaugs datter Unni, gift med Thorbjørn Walnum og bosatt på Nesna. Unni og Torbjørn har siden modernisert huset, bl.a. satt inn nye vinduer.

Uthuset sto tidligere som familiens fjøs på Jutøya, se Andersfjøsen,
Fjøsen ble flyttet til Sjurøya ca. 1949 - 50, og fikk samtidig påbygd loft.
Torbjørn og Unni la i 2007 nutt platetak og skiftet ytterkledning på huset. (BS).

Utedoen finner du på eget søk: Trippeldoen.