GetTitle

  • Solstad 01 1958
  • Solstad 01 19xx
  • Solstad 01 2003
  • Solstad Haldisstua 01 1958
  • Solstad des 2003
  • Solstad hus
  • Utedo Solstad 01 2003
  • Vannforsyning 02 2003

Solstad (71/3/?)
også kalt Einarstua og Haldisstua, ble bygd i 1953 - 54 av Einar Elias Eliassen (1912 - 1996) og kona Haldis Johanne f. Arntsen (1918 - ). Tømmeret kom fra brygga Storhurraen som sto på Jutøya.

Haldis, Einar og familien flyttet inn i nystua, som ennå ikke var helt ferdig, fredag 22.5.1953 (GD).

Einar og Haldis hadde telefonsentralen på Solstad i hele 18 år, fra 1962 til 1980, da telefonen ble automatisert.

Den første telefonsentralen de hadde var av den gamle typen der en koplet linjene og abonnentene sammen ved hjelp av ledninger med en plugg i enden.

Under et kraftig tordenvær i 1970 slo lynet ned i sentralen. Den ble den del skadet, og det kom reparatør for å reparere den (HJE).

Mer om telefonen og sentralen finner du under Telekomm.