GetTitle

 • Fire søsken
 • Fjøs Perhågen Solbakken 02 19xx
 • Husfjes 2
 • Slyngemoloen 02 2000
 • Solbakken 01 19ff
 • Solbakken 01 2003 BS
 • Solbakken 02
 • Solbakken 03 19xx
 • Solbakken 2
 • Solbakken 20 i 2003
 • Solbakken uthus 1 01 19xx BS
 • Solbakken
 • solbakk uthu

Solbakken (71/5)
alias Nillestua er et 1½ etasjes bolighus, bygd i 1901, trolig med Mons Kristensen som byggmester.


Omskrives!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Huset ble flyttet etter at han døde! xxxxxxx
Huset ble til å begynne med også kalt "Nordstua", kanskje fordi Johan (og familien?) hadde bodd lenger sør på øya tidligere? I dag kaller mange fortsatt huset "Perhågen", fordi sønnen Hans Daniel og hans lille familie måtte rømme fra brygga i Perhågen, der de bodde, under Storfloa i 1901. Se beretningen om dette under Perhågen.

Johan giftet seg 18.7.1868 med Anna Johansdatter fra Myken. Anna hadde før dette vært tjenestjente hos onkelen Evert Arntsen i Kildal.
I 1875 var Johan husmann u/jord og drev sjøbruk. Han hadde da 1 ku, 2 sauer og 1 gris. Han kjøpte 1/3 av jorda på Myken hos grunneieren, Brodtkorp, og solgte seinere halvparten av den til svigersønnen Johan Bernhard Benjaminsen på Gjerøya.

Johan og Anna fikk 12 barn hvorav 10 vokste opp:
- Kristine Sofie Nilsen (1870 - 1959), som ble gift med Johan B. Benjaminsen, Gjerøy.
- Charlotte Johanna (Lotte) Nilsen (1872 - 1947), ble gift med Jakob Martinus
Jakobsen Lothe på gården Nordskjør i Skjørna, Nord-Trøndelag.
- Julianne Nilsine Nilsen (1873 - 1971), som ikke giftet seg.
- Marthin Luther Nilsen (1875 - 1953), bosatte seg i Kristiania i 1900.
- Hans Daniel Nilssen (1877 - 1959), overtok eiendommen etter farens død i 1893.
- Helga Kornelia Nilsen (1879 - ). Helga var sydame, giftet seg i Bergen.
- Bertha Elise (Lise) Nilsen (1880 - 1948), giftet seg først med Ole Mikkelsen Nygård
og er mor til Judtih, Hagar og Alf Nygård. Mannen emigrerte til U.S.A. og skulle
komme tilbake for å hente Lise og ungene. Men han kom aldri tilbake, og Lise giftet
seg på nytt med Jørgen Selsø, som var fiskerioppsynsmann på Myken, seinere
ordfører i Rødøy og varamann til Stortinget.
- Olga Nikoline Nilsen (1882 - 1980), giftet seg med Jens Kristian Johansen,
Trondheim og fikk 5 barn.
- Johannes Nilsen (1884 - 1888), døde snaut 4 år gammel.
- Othelia Regine Johansdatter Nilsen (1887 - 1984), emigrerte til U.S.A. giftet seg
med Joseph Polivka og fikk 2 barn.
- Johannes Antonius Nilsen (1889 - 1974), emigrerte til U.S.A, giftet seg med Betha
Marie (Malla) Maltrud, og fikk en sønn.
- Jonas Nilsen (1892 - 1904), døde bare 13 år gammel.

Johan døde i november 1893. Da var det siste barnet, Jonas, bare 17 måneder gammelt, Martin var 18 og Hans Daniel 16 år. De bodde sikkert fortsatt hos moren, som nå var enke.

Omgangsskole og folkeboksamling
På Solbakken~ ble det holdt skole i hele 30 år, fra 1885, da omgangsskoleordninga på Myken kom i gang (HE). Mer om dette finner du under Skolehistorie.
Fra 1912 var også folkeboksamlinga på Solbakken, ledet av Julianne Nilsen.

Vindkraft
I 19?? ble det installert vindkraftanlegg på Nonshågen, rett innafor Solbakken, som leverte strøm til lys på Solbakken. Anlegget kan ses på et av bildene under Veibygging.

Uthuset (se bilde til h.) var opprinnelig trandamperi på Grytøya. Det ble kjøpt av
Hans Daniel Nilsen ca. 19??, som flyttet det til ei tomt på oversiden av veien. der ho Nille hadde hagen sin. Da veien ble lagt om i 19??, ble uthuset dratt på stokker ved hjelp av en stubbebryter og trestokker, og ble da plassert der det står nå.
Samtidig ble utedoen som sto like ved uthuset, båret til en plass ved Perhågfjøsen, se bilde under Jordbruk (TH).

Perhågfjøsen alias Nillefjøsen. Bygd ca. 18?? av Johan Nilsen (1838-93) som bodde i Perhågen. Fjøsen ble revet og ny fjøs satt opp på 1950-tallet av sønnen Hans-Danel Nilssen (1877 - 1959).
Denne siste fjøsen ble på 1970-tallet gitt mot riving til Ole Johan Johansen, som brukte materialene til å bygge uthus/sjøhus nedenfor huset sitt "sør i svingen", det som senere ble kalt "Fredly".


Alt. søkeord: Perhågen, Perhaugen