×

Merknad

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images//saganett/smahaugan

GetTitle

{gallery}/saganett/smahaugan{/gallery}

Småhaugan (Småhågan) (71/2>8)
Dette er et av de eldste husene på Myken, et nordlandshus som ble satt opp en gang før 1901 av ??.
Huset er med på Oversiktsbilder 1901 fra Jutøya.
Ifølge Hans Roger Pedersen ble tomta skilt ut i 1921. ???

Det har bodd mange mennesker på Småhaugen i årenes løp:

18?? - 1914?: Nicolai Jørgen Pedersen og Mortina f. Thomasdatter
Nicolai (f. 1846) var innflytta fra Vefsn til Rødøy "for at tjene" (LTL). Han kom etter hvert til Myken, der han 20.11.1870 giftet seg med Mortine Olava (Mortina) Thomasdatter fra Myken (f. 1848).
I 1875 er Nicolai registrert i sammen hus som Hans Johansen, drev sjøbruk og hadde 1 gris. I folketellinga for 1900 er han registrert som husmann med jord, og hadde korn, potet og kreatur på Småhaugene. (LTL).
Nicolai og Mortine fikk 10 barn sammen:
- Thomas Andreas (Tommes) Nicolaisen (1870 - 1942).
- Josefine Alpea Johanna Nicolaisdatter (1871 - 1933).
- Edvard Tobias Meier Nicolaisen (1873 - 1950-tallet).
- Bertrand Johannes Nicolaisen (f. 1873, levde bare i 3 måneder).
- Nils Bernt Johan Nicolaisen (1876 - ), emigrerte til USA i mai 1898 og gjorde det
godt der).
- Martin (Morten?) Norman Nicolaisen (1879 - ), flyttet fra Myken ca. 1924 (RV).
- Bertrand Johan Nicolaisen (1881 - 1901), omkom ved kullseling (med sin far???)
- Johan Andreas Nicolaisen (1884 - 1968).
- Peder Kristian (Per) Nicolaisen (1886 - 1965).
- Edel Augusta Nicolaisen (1890 - )

Edvard - et regnefantom
Om Edvard blir dette fortalt: "Han kunne verken lese eller skrive, men var en kløpper i hoderegning. En gang de skulle levere tørrfisk av forskejllige sorter fisk, trodde kjøperne at de kunne lure disse Myken-guttene. De ramset opp hvor mye det var på vekt, pris for hvert slag, og beløpet (som nok ikke var helt rett). Men det skulle de ikke prøvd på! Edvard hadde regnet det ut i hodet etterhvert, og visste på øret hvor mye de skulle ha." (LTL).

Per og kona Ellen (Eln) bodde på Småhågan fra 19?? til ca. 1920 (NH), men etablerte seg etter det på Steinhaug, som ligger nedenfor ved veien og nå heter Annestua, etter dattera Anne. Også Per var fisker, og drev sjøen med ro- og seglbåt, så lenge helsa holdt.

1914 - 1924: Martin Norman Nicolaisen og Kaspara f. Olsdatter (f. hhv. 1879 og 1894).
Martin var sønn i huset og overtok bygningene fra foreldrene. I 1914 kjøpte han jorda, dvs. bruket Småhaugene hos eieren av bnr. 2, Erik Tronsen, for kr. 500.
Martin drev sjøen, bl.a. med spisskøyta MS Pia, se denne.
Han giftet seg i 1918 med Kaspara Dortea Olsdatter (f. 1894 på Esjeholmen i Rødøy), og fikk to barn:
- Ragna Ovalda Nikolaisen (1919 - 2007), bosatt på Straumgjerdet, Nordvestlandet, seinere i Sandefjord.
- Malvin Peder Nikolaisen (f. 1926), bosatt i Ålesund.

Martin og familien flyttet fra Myken i 1924.
Det ble holdt auksjon over diverse innbo og løsøre. Nanna Nikolaisen (f. 1922) som da var 4 - 5 år, fortalte i 2005 til BS at hun kan huske auksjonen, der bl.a. en som het Ulrik Nilsen Grønning fra Lovund kjøpte den del ting. Norman Nilsen på Sleneset fortalte i 2007 til BS at han eier en sofa som Grønning kjøpte på denne auksjonen, og som han fikk tak i i 1966.
(Iflg JMM ble den meteorologiske stasjonen i 1928 flyttet fra Utheim til Småhågan, dit Petter Moe hadde flyttet ca. 1921). Det siste passer dårlig med øvrige opplysninger.)

Småhågan skal ha blitt overtatt fra Martin Nikolaisen av Johan Mathiesen, (trolig før 1920?). Johan M. ble syk i 1921 og døde i 1923) som så overdro? eiendommen til Petter Moe.
Må sjekkes xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1927 - 1965: Petter Moe og Kristine,f. Mathisen (1889-1966) fra Bodø (Kristine var ikke i slekt med Johan Mathiesen).
Petters svoger, Johan Kristian Mathiesen (1878-1923), kjøpte Småhågan ca. 1927 og leide det ut til svogeren, Petter Moe.
Johan Mathiesen var fraTjongsfjorden, og hadde etablert seg på Myken i 1901, da han kjøpte fiskebruket hos handelshuset Krüger i Bergen, se Den gamle fiskebrygga.
Etter at Johan døde og enka i 1925 reiste til Canada, tok Petter og Kristine seg av nevøen Magnus Johan Mathiesen (1912 - 1988). Magnus vokste derfor opp på Småhågan.
Petter og Kristine hadde ikke barn selv.
I 1929 fikk de kjøpe eiendommen.
Petter Moe bestyrte den meteorologiske stasjonen på Myken fra 1919 (på Småhågan fra 1928) til han gikk av med pensjon i 1965.
Mer om den meteorologiske stasjonen og Petters innsats for Meteorologisk Institutt finner du under Meteorologi.

Etter Johan Mathiesens død i 1923, drev Petter Moe fiskebruket i 5 år sammen med Johans bror, Ivar Mathiesen.

Petter Moe var også skipsekspeditør og hadde billettkontor på Småhågan. På den tiden var det ikke rutebåtkai på Myken. Rutebåtene ankret opp på havna, og passasjerer og gods ble ekspedert ved hjelp av en ekspedisjonsbåt, en stor og drektig båt av lister-type, som ble rodd. Til god hjelp her var Jacob Jacobsen (1883 - 1968), eller Jacob Theodorsen som han også kalte seg. Han kom fra Tjongsfjorden til Myken i 1904 (GD) og bodde i alle år på Småhågan hos Petter og Kristine.

I Petter Moes tid ble det montert et vindhaneanlegg på Småhågan, trolig for å kunne lade batterier radio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1965 - 19??: Hilmar og Nancy Wenberg (f. hhv 1936 og 1947)
Småhågan ble i 1965 solgt til fiskeren Hilmar Wennberg og kona Nancy f. Hanssen, som samtidig overtok "met'en", som den meteorologiske stasjonen kalles på folkemunne.
Hilmar var mye på sjøen, så Nancy var kanskje den som oftest foretok de nødvendige obeservasjonene.
Hilmar og Nancy bygde i 19?? et stort tilbygg på framsida av huset, for å få plass til større stue.
Hilmar og Nancy hadde tre barn:
- Torsten André Wenberg (f. 1967)
- Nina Wenberg (f. 1969)
- Øyvind Harald Wenberg (f. 1973)
Familien flyttet fra Myken sommeren 1986 og bosatte seg på Ørnes.

1986 - 1996: Hans Roger Pedersen og Sonja Helen Risvik (f. hhv. 1965 og 1963)
Hans Roger og Sonja kjøpte Småhågan i 1986, og overtok samtidig den meteorologiske stasjonen.
Hans Roger og Sonja hadde tre barn:
- Trude Helene Pedersen (f. 1987)
- Tom Anders Pedersen (f. 1988)
- Linn Christine Pedersen (f. 1991)
De flyttet til Rødøya i 1996.
Huset på Småhågan leide de ut til Sonjas søster Eirin. som bodde der ei tid.

Samme år, i 1996, ble instrumenthytta og metn flyttet til Helgerud, der Helge Eriksen (f. 1952) overtok som observatør.

1997 - 2001: Hallvard Thommesen og Helle Løver (f. hhv. 1971 og 1972)
Hallvard og Helle kjøpte Småhågan i 1997. Hallvard var fisker, og flyttet til Myken mye fordi søstera hans, Aina Thommessen, bodde her. Han traff Helle under et besøk på Notodden. De bodde et års tid i Bodø, men bestemte seg for å bosette seg på Myken. Hallvard og Helle har to barn, hvorav det ene har bodd på Myken:
- Wilhelm Løver (f. 1997).
I 2001 flyttet familien til Kongsberg og bosatte seg der. I 2002 fikk de en sønn til.
Arthur.

Fritidsbolig

Småhågan ble samme år solgt som fritidsbolig til to familier fra Mo i Rana:
2001 - 2005: Arnulf og Oddbjørg Stenvik / Gro Stenvik Nerdal og Ole-Martin Nerdal (BS).
Arnulf og Oddbjørg har barna Ida, Thomas og Helge Bertin, mens
Ole-Martin og Gro har barna Nora og Mikael.

I 2005 solgte de Småhågan til nye eiere:
2005 - : Yngve Ness og Birgit Soleng fra Tromsø, bosatt i Oslo. De har en sønn; Rune Soleng (f. 1985).

Uthuset
Uthuset hadde ei sval, dvs. et bislag. Dette ble revet i 200?., og uthuset fikk ny bordkledning og ble malt i 2003 (BS).

Buret
Mellom uthuset og hovedhuset sto det i mange år et annet uthus som ble kalt Buret. Det er uvisst når det ble satt opp og når det ble revet.

Småhågfjøsen
var en gammel og stor fjøs, som trolig var like gammel som bolighuset. Den sto ganske langt fra huset, i retning nordaust.
Fjøsen ble revet først på 1990-tallet, av Hans Roger Pedersen (BS).

Oppsamlingsbassenger for vann
Petter Moe hadde to oppsamlingskummer. Den eldste ligger på Plystrianhågen (nærmere Utheim). Den andre ligger nedenfor bolighuset, og ble murt opp av blokker (Selsøyvikstein), trolig på 1950-tallet eller tidlig på 60-tallet. Hallvard Thommesen forsøkte å rive denne kummen, men måtte gi opp fordi den er så solid.


Alt. søkeord: Småhaugan, Småhaugene, fjøset Nicolaisen Nikolaisen