Slettbakk (71/29)
alias Karinhuset alias Olafhuset, er et bolighus bygd av Karin Eriksen og mannen Ragnar Silvik i 1980 - 81. Da de flyttet fra Myken i 1985 ble huset bortleid til Olav Arntsen (1953 - 1993), som kjøpte det sent i 1985.

Huset ble i 19?? kjøpt av Rødøy kommune. I 1999 ble det leid ut til Bjarne og Eileen Rørdal, som i 2002 kjøpte??? huset. (BS). (Iflg, Gro Bygdevoll sto huset i 2009 fortsatt på lias over kommunalt eide hus på Myken).

Alt. skeord: Karinstua Olafstua