GetTitle

  • Elias Johansen
  • andersbua 01 2003
  • andersbua 02 2003
  • bakketun 01 2003

Lars Nilssenbua

Denne bua ble tidligere kalt Andersbua og før dette Brasethbua. Opprinnelig grunneier var trolig Elias Johansen (1858 - 1921).
Følgende personer har i ulike perioder vært eier av bua:

1886 - 19 : Per (Peder) Andreas Martinussen Braseth (1863 - 1951)
Per oppførte huset som rorbu i 1886. Han kom fra Braseth* i Holandsfjorden i Meløy. og hadde trolig hjelp sine to brødre, Linas og Ole.
(Iflg. GD var Hågen Stensland, Sørfjorden, også en av eierne. Hun nevner imidlertid ikke Linas, og dette kan bero på en sammenblanding.)

Per var høvedsmann på fembøringer, seinere listerbåter, og drev skreifiske for Myken og loddetorskfiske fra Mehamn og Berlevåg i Finnmark. Han var eneeier av både båter og bruk, og hyrte inn brødrene sine, Linas Martinussen Solhaug** (1868 - 1953) og Ole Martinussen Birkelund** (1870 - 1960) som lottkarer (PB).

Under en storm mistet Per en storlistring med bruk. Båten slet fortøyningene og gikk til bunns mens folk i Myken sto hjelpeløse og så på. Verken båt eller bruk var forsikret, så eieren led et betydelig tap. Etter dette kjøpte Per en smålistring, som han rodde fiske med for Myken.

19 - 193?: Ole Martinussen Birkelund** (1870 - 1960)
Som fortalt ovenfor var Ole lottkar hos broren Per. Da Per sluttet som sesongfisker, overtok Ole som høvedsmann, noe han var i seks år.

Seinere var Ole lottkar hos nevøen Martin Solhaug (f. 1892) på Mk "Alma". Martin var eldste sønn av broren Linas. Linas sluttet som lottkar på et tidligere tidspunkt, kjøpte seg egen fembøring og drev fiske i Myken på den.

Ole Martinussen overtok Brasethbua i 19 ?

Nora Skarbo fra Mo i Rana, som etter 1907 hadde egen kafé (se Nora Skarbos kafé) drev ei tid kafé i Brasethbua, men det er uvisst når dette var.
Også på slutten av 1920-tallet var det kafé i Brasethbua; drevet av Hanna Nilsen fra Forstranda i Gildeskål (PB).

Ole solgte (før 1938) bua til Anders Eliassen, som var nevø av grunneieren.

19 - 19 ? Anders Eliassen (1881 - 1964).
Under og etter krigen ble bua brukt som bolighus, bl. a. bodde Anders' sønn Eilif Eliassen (1913-19??) og kona Ågot m/barn der (BS, PB m. fl.).
Anders solgte i 19?? bua til Alf Nygård:

19 - 19 ? Alf Gisle Nygård (1908 - 1980).

19 - 19 ? Paul Andreas Nygård (f. 1933).
Alfs sønn, Paul Nygård (f. 1933) overtok bua i 19??, og solgte den i 1993 til Lars Nilssen (LN). Lars hadde da leid bua en periode, trolig fra 1987.

19 - 19 ? Lars Kristian Nilssen (1920 - 2006)
Lars og kona Magnhild brukte bua som sjøhus fram til 19 ?
Bua er nå trolig overtatt av dattera Veslemøy Nilssen og mannen Leif Petter Meisler, i 2008 bosatt på Ørnes i Meløy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
*Stedsnavnet Braseth staves i nye kart uten h til slutt. Per Braseth (PB), Melhus, sønnesønn til Per, fortalte i 2006 at navnet Braseth på folkemunne uttales med to t-er og at stavemåten Braseth er korrekt.
**Linas og Ole kjøpte hver sin gård i Meløy og brukte etter hvert gårdsnavnet i tillegg til Martinussen.


Alt. Søkeord: Brasetbua