GetTitle

  • 19nov05 008
  • 21may06 012
  • P1010002
  • Rio i 2003

Riohuset (71/21)
alias Rio alias Margareth-huset, ble bygd av Margareth Eriksen og mannen Hilmar Olsen i 1975. Navnet Rio ble iflg. Margareth bestemt av Hilmar.

Rio er et ferdighus av typen Steinkjerhus. Materialene til huset kom til Myken med lastebåten MS "Reinebuen", som også hadde materialene til Bakketun i lasten (SG).
Rio var fra begynnelsen brunbeiset.
Margareth startet i 1980 barnehage på Rio, sammen med søstera Karin, som fungerte som barnehagetanter. Barnehagen holdt til i sokkelen, i det rommet som seinere ble innredet til hybelleilighet.
Barnehagen ble midlertid en svær kortvarig affære, fordi en ikke ble enig med kommunen? om de økonomske vilkårene. Var det streik blant de ansatte???
Av barna som gikk i barnehagen, kan nevnes Helle Eriksen Bygdevoll, og Gry Reiertsen, Cecilie, Espen, flere?
Margareth og Hilmar flyttet til Porsgrunn i 1984 og har seinere skilt lag.

I 1984 eller 1985 ble huset solgt til Kjall Andreassen fra Solvær og samboeren Alice Meisler fra Dønna (søster av Petra Risvik). Alice hadde to barn fra før; Roy Cato og Jan Runar, som også bodde i huset. Roy Cato gikk på skola fra 1985; Jan Runar trolig fra samme år. Med Kjell hadde hun to barn; og May Kristin (f. 1983) Ken Are (f. 1985).

Alice og Kjell skilte lag omtrent samtidig som de flyttet fra Myken i påska 1989; Alice til Dønna - mens Kjell dro på Finnmarka med sjarken "Rago" og seinere slo seg ned i Båtsfjord (BS).

Rio ble i 1992 kjøpt av Rødøy kommune, som brukte huset som funksjonær- og
arbeiderbolig under bygginga av Myken vannverk i 1992 - 1993. Etter det innredet kommunen en hybelleilighet i sokkeletasjen, til bruk for egne ansatte på oppdrag på Myken. Denne ble imidlertid svært lite brukt.

Eirin Risvik bodde på Rio en periode 1996. Fra Rio flyttet hun til Småhågan, som ble ledig etter at søstera Sonja, mannen Hans Roger Pedersen og barna flyttet til Rødøya i 1996.

I 1996/1997 bodde Daniel Sigerstad fra ?????? i leiligheten på Rio. I en kort periode delte han leiligheten med Ronny Titternes fra ???????????, som imidlertid flyttet til lærerboligen etter ganske kort tid. De arbeidet begge i Myken Elektronikk.

Helle Løver fra Kongsberg bodde på hybelen på Rio fra februar i 1997 til hun den 17. juli flyttet til Småhågan sammen med samboeren Hallvard Thommesen.

Deretter ble Rio leid ut til Kenneth Iversen fra Konsvikosen og Hanne Fjelldal fra Stokkvågen, i perioden 1997 - 2001. De hadde begge arbeid på Myken Elektronikk.
I 1998 fikk de en sønn; Vegard.
Familien flyttet fra Myken til Sør-Herøy i august 2001.

I 2003 ble Rio solgt som fritidsbolig til Irene Gabrielsen (f. 1969) og mannen Roar Jakobsen (BS). Roar utvidet verandaen og malte huset blått våren 2006.
De har nå "omdøpt" huset til "Riohuset".

Alt. søkeord: Rio, Margaret-huset, Margareth-huset
4.1.2008 BS