Helgastua (på 71/13)
står på bruket Remma og ble før oftest kalt bare Remmæ.
Huset ble bygd i 18?? av Edvard Olsen (18??-19??). Samen med kona Dorthea Oline Meier Pedersdatter Strømhaug? hadde han 6 barn:
- Edvin Olai Edvardsen (1880 - ?)
- Marselius Kristian Dal Edvardsen (1890 - ?)
- Olaf Peder Ingolf Edvardsen (1893 - 1970)
- Olga Josefine Elise Marie Edvardsdatter (1896 - ?)
- Petrine Lydianna Marie Edvardsdatter (1899 - ?)
- Anton Johan Eide Edvardsen (1902 - ?)

Etter Dortea heter området der Hagar Eliassens hus Haugtun står, Dorteæ- fLettj'en.

Eiendommen ble ca. 19?? overtatt av sønnen Olaf og kona Helga Dortea Bertine f. Hansen (1896 - 1968) fra Reindalsvik, Holandsfjorden i Meløy.
Hun hadde ei søster som het Kaja og (?) en bror som het Hartvik, kalt Hartvik i Reindalsvikæ".
En kilde sier at Helga brukte Hartviksen som etternavn, trolig fordi faren het Hartvik Hansen.

Helga var "krafskjerring" (jordmor). Mer om dette under Helsestell, folkemed.
Hun holdt geiter i Remmen, og var dessuten den første lederen av husmorlaget på Myken, fra 1955, se Foreningsliv.

Det kunne være mye folk på Remma. I følge Helga bodde det en vinter 12 personer
i det lille huset (HE).
Olaf og Helga hadde 6 barn hvorav 5 levde opp:
- Ester Edvardsen (1916 - 1984)
- Petter Edvard Olai Edvardsen (1918 - 1976). Ham ble skipper i Saltens Damp-
skibsselskap og gikk i rutefart bl.a.på Myken.
- Håkon Edvardsen (f.
- Katrine Edvardsen (f.
- Harry Edvardsen (f.
- Peter Edvard Olai Edvardsen (f. 1917, levde bare 3 mnd.)

Dortea ble udødeliggjort da hun snublet i navnene til Helga, Petter og Kathrine - da hun skulle rope på ho Olga: "Hel- Pet- Kat ... fakers Olgæ!". Et utsagn som fortsatt siteres på Myken.

Johan Nilsen eide Helgastua ca. 1970, da det ble leid ut til en av lærerne, Harald Aronsen.

På 1980-tallet ble Helgastua kjøpt av Viggo Holmen og samboeren Ann-Marit, f. Gabrielsen, som flyttet fra huset da de kjøpte Bergheim (Siverthuset) i 19??. Etter det ble huset brukt som bolig for folk som hadde arbeid på Fiskebruket, f. eks. ??? Guldbrandsen fra Lillestrøm, Roald Risvik m. fl. Etter konkursen i 1990 ble huset kjøpt av Elias Nilssen, som senere solgte det til Elin Eliassen, g. Mikkelsen og Tone Reiertsen, g. Erikstad. I 2003 overtok Tone og Kjell Einar Erikstad huset.
De bestemte seg seinere for å selge, fordi de hadde lite tid til å være på Myken og lite lyst til alt vedlikeholdet. Huset ble i 2007 avertert til salgs, og Johnny og Rita Knudsen, Grønøy, som hadde leid Langstrandbrygga i flere år, meldte seg som kjøpere. Da bestemte Hagar seg for å benytte sin forkjøpsrett som grunneier og kjøpte Helgstua tilbake til familien (BS).

Tilbygget på nordveggen, som ble kalt Skottet, ble revet ca. 19??

Fjøset ble trolig bygd 18xx av ?? Revet i 19??
Olaf Edvartsen hadde geit i fjøsen. En gang geita var på rømmen kom ho seg inn på fiskebrygga. der fant den en sekk mel som den stakk hodet ned i og forsynte seg godt av melet. Det førte til en del oppstandelse ...

Alt. søkeord: Olaf Edvardsastua Olav Edvartsastua