GetTitle

  • Odinstua 0x 19xx
  • Odinstua

Odinstua alias Josefinestua (71/3/parsell?)
Josefinestua var et bolighus tilh. Othelius Edvardsen og kona Josefine Alpea Johanna f. Nikolaisen (1871 - 1933).
Det er ukjent når huset ble satt opp og av hvem.

Othelius og Josefine hadde fire barn:
- Othelia Olsen
- Eldor Olsen
- Odin Olsen
- Konrad Olsen. Konrad ble til daglig kalt "Konrad Langgård", etter tobakksfabrikanten
med samme navn.

Forklaringen på etternavnet kan være at de brukte etternavnet til oldefaren, som het Ole. Farmora het Elaria Olsdatter.
LTL bruker Olsen som etternavn i sin slektsoversikt, men i folketellinga for 1900 står det Edvardsen.
LOE fortalte 30.6.05 at Eldor ikke fikk bruke Olsen da han gikk til sjøs, men måtte bruke Edvardsen. Dette tyder på at Edvardsen var det etternavnet som var registrert av myndighetene, og gjelder i så fall også for de øvrige søsknene

Josefinestua ble i en periode brukt som skolestue (SG), se Skolehistorie.

Huset ble ca. 19?? overtatt av Odin, som brukte huset som sjøhus og verksted. Odin vokste opp hos familien Adolf Hanssen (1977 - 1941) og kona Hanna f. Olsen (1885 - 1972).

Odinstua ble revet i 1986 for å gi plass til ny butikk, se Odinplassen (LOE).
Kjellaug Gabrielsen (f. 1946) og Petra Risvik (1942 - 1996) var med på rivinga. (KG)

Alf og Berna Arntsen bodde ei tid i Josefinestua (HJE).