GetTitle

  • Gerd og Audhild
  • Nyheim 01 1955
  • Nyheim 01 19xx
  • Nyheim 1955
  • Nyheim i 2003
  • Nyheim oppsamlingsbasseng 2 01 2003 BS
  • Odinplassen i 2003

Nyheim (71/2/12)
alias Livhuset eller Livstua er et funkishus, bygd i 1955 av Halfdan Eriksen (1920 - 1998) og kona Liv, f. Hanssen (f. 1928). Huset var tegnet av Olav Sjøberg (far til Sissel Sjøberg g. Martinsen). Sissel var datterdatter av Per Nikolaisen.

Huset ble satt opp av byggmester Jakobsen fra Åmnes og en som het Nyheim, som var Livs tremenning. Alf Nygård og Edvard Gabrielsen var også faste arbeidskarer.
I tillegg fikk de hjelp av Martinus Dombestein og Mikaloff Wigdel.

Om nystua fikk navn etter tremenningen, kan Liv ikke huske.

Innflyttinga skjedde 21.11.1954. Da var ifølge GD Halvdan ferdig med nystua og arbeidsfolket reist.
Til å begynne med hadde huset vindu over inngangstrappa i 1. etg., men det ble ganske tidlig satt igjen.

Den gamle brønnen som ble bygd til "gammalstua", Halfdanhuset, ble nå for liten, og det ble derfor bygd en større brønn til Nyheim. Se bilde til h.

Nyheim sto tomt mens Liv og Halfdan bodde på Flekkerøya ved Kristiansand, i perioden 19?? - 19??.

Etter Halfdans død i 1998 giftet Liv seg i 2001 på nytt med Kjell Mikkelsen (f. 1928) (BS).

-oOo-Alt. søkeord: Livstua, Livhuset, Halvdanstua