NB: Det med kista er høyst usikkert, skrives om xxxxxxxxxxxxxxxxx
NB: Utedoen tilhørte ssv. Johan Bernhoffstua, må rettes

Hansstua (71/1,)
for de meste kalt Hansstuæ, sto på eiendommen 71/1 Nergård, og ble bygd i 18?? (før 1901) av Hans Johansen (1853 - 1939) og kona Anne (Ane) Dorthea Kristine f. Kolbeinsdatter (1844-1911). Hansstua ble revet i 1964. Kilder: KH og GD, som 26.5.1964 skriver i sin dagbok: "Hansstua er revet", noe som tyder på at den ikke ble revet året før, slik det har vært hevdet. Både rivingsmaterialer og mye av inventaret ble brent på Sørhella (BS).
Ane var fra gården Turmoen i Susendalen i Vefsn. Hun og søstera Ellen (Eln) giftet seg med hver sin bror på Myken. De var døtre av Kolbein Person og kona Karen Marie Danielsdatter Lind. Ane var mye syk, og lå til sengs de siste 12 årene av sitt liv.

Hans og Ane hadde disse barna:
- Johan Karoli Elias Hanssen (1974 - ?).
- Pauline Olea Hanssen (1875 - ?), døde før 1913, av tuberkulose.
- Conrad Christian Dahl Hanssen, f. 1876, døde ei uke etter fødselen.
- (Hans) Adolf Kristian Dahl Hanssen (1877 - 1941).
- Twait Lymann Moody Hanssen, f. 1879, døde vel ett år gammel etter, av kikhoste.
- Olav Sigvald Hanssen (1880 - 1952).
- Hanna Hanssen (1881 - ?).
- Sivert Andreas Marteins Hanssen (1883 - 1959).
- Harald Andreas Hanssen (1886 - 1909).

Pauline var synsk. En gang broren Sivert og kameraten Johan Nikolaisen (1884 - 1968) forliste på en segltur til Lovund i jula 19??, greide de å ta seg i land på Andersholmen, som ligger SV for Myken. Pauline kunne da fortelle hvor de befant seg, slik at de kunne bli reddet (NH).
I 1909, da Harald Hansen, den yngste sønnen, ble funnet død i sjøen i forbindelse med en lørdagsfest i ei rorbu, kunne Pauline fortelle hvor Harald lå. Da de undersøkte det, viste det seg å stemme (NH). Kommentar: I forhørsprotokollen fra denne saken står følgende: Mandagsmorgen skulde vi igjen ut for at søge efter den bortkomne.
Mathias Bernhoff tog nu Baat og en Harald Jensen med sig og roede langs landet sør
til Smaahaugeneog frem til Lars Sæfrisa-Bua, - og der nærved fandt han Liget
liggende i Søen, men saa nær land, at ved lavvand var vist halve Liget oppe av Søen. -
(BS).

Kiste med "Vefsnroser" (her er det mange feil, må rettes opp!)
Ane hadde med seg ei blåmalt kiste da hun kom. (må sjekkes xxxxxxxxxx???) Kista er rosemalt med såkalte vefsnroser og er påmalt bokstavene A. L. D. 1852. Hva dette betyr, er noe uklart. Kista kommer sannsynligvis fra Karens familie, fordi bokstavene L og D kan stå for "Lind" og "Danielsdatter". Kanskje en nær slektning? Ane selv bar jo navnet Kolbeinsdatter.
Kista eies i 2005 av Bjørn Skauge, som fikk den av Gunvor Dombestein da hun
flyttet fra Myken i 1965. Dattera Elly mener at Gunvor og mannen Martinus Dombestein sannsynligvis kjøpte kista på auksjon etter Elns død i 1931. I så fall har Eln overtatt kista etter at søsteras død i 1911. Gunvor selv var et såkalt "uekte"
barn og derfor ikke arveberettiget.

Handel (omskrives)
Hans Johansen drev en tid som handelsbetjent for Jæger på Sundøy/GjerøySelsøyvik?, fram til 1870 (det skal nok være fra 1870; Jæger fikk nemlig handelsbevilling fra 1869). Det er sannsynlig at Jæger drev handelen i Gammalkrambua , seinere kanskje i Jægerbrygga. Det er også sannsynlig at nevøen, Johan Eliasssen, overtok filialdriften etter ham fra ca. 1900? (BS).
Hans sluttet med handel da han ble beskikket som postfører i 1972.

1873 - 1888: Postkontor i Hansstuen - mer trolig i Gammalstua?
I 1873, bare 20 år gammel, overtok Hans funksjonen som postfører mellom Rødøy og Myken. Dette var før motorbåtenes tid, så framkomstmidlet var seglbåt. Året etter ble postruten utvidet til å gå mellom Selsøyvik, Valvær og Myken. Hans hadde dette arbeidet i 10 år til 1882. (Nordlandsposten 15.5.1939). Samtidig var han poståpner på Myken, en funksjon han hadde til 1888. Broren Elias overtok som poståpner fra 1889.
Mer om dette finner du under Posthistorie og Inderberg.

Etter at Ane døde i 1911, giftet Hans seg på nytt med Anne (Ane) Kjerstine Olsdatter Rystad (1891 - 1974) fra Risten i Bjerangen. Ane var søster til Hilda (g. med Hans' sønn Sivert), Alberta (g. med Deodor Didriksen) og Albert (g. med Karen). Ane kom til Myken for å hjelpe sin søster i huset, og ble i 1912 gift med Hans, altså søsteras svigerfar.
Hans og Ane hadde ingen barn sammen.

Adolf Hanssen
Etter Hans xxxxxxxxxxxxx


Sivert Hanssen
Etter xxxxxxxxxxxxx ble huset overtatt av sønnen Sivert Andreas Martens Hanssen (1883 - 1959) og kona Hilda Jonette, f. Olsdatter Rystad (1886 - 1958). Hilda var fra 1912 svigerinna til faren, Hans Johansen.
Hilda var kjent for de gode melkekakene hun bakte. Noen gir henne æren for å ha "oppfunnet" dette bakverket, noe som neppe er sant. Det sies at Sivert kalte henne "Jonella" og at dette er opphavet til navnet på kakene.

Sivert og Hilda hadde disse barne:
- Konrad Kristian Martin Hanssen (1909 - 1973)
- Herborg Hanssen
- Olga Petrine Andrea Hanssen (1917 - 2004)
- Helene (Lena) Hanssen (f. 1923)

Konrad Hanssen
I 19?? ble huset overtatt av Konrad Hanssen (1909 - 1973) og kona Edith f. Jakobsen (1914 - 1999).
Konrad og Edith hadde disse barna:
- Edith Katrine (Gull) Hanssen (f. 1935), g. Reidar Holtvik, bosatt i Sandefjord.
- Snefrid Helene Hanssen (f. 1940), gift i USA.
- Kyrre Olav Hanssen (f. 1943), g. (1) Ellen Jansen og (2) Rakel Kristensen, bosatt på
Raufoss.
Konrad m/familie flyttet til Ørnes i 1957 (???)

Hansstufjøsen sto på det som nå heter Konradmarka, litt sørøst for Statsbrønnen. Det er ennå lett å finne tufta der fjøsen sto.
Hans Johansen bygde fjøsen en gang etter 1901 (fjøsen er ikke med på Oversiktsbilde 1901 fra Jutøya). Fjøsen fulgte de ulike eierne til den ble revet i 19??
Han Adolf hadde geit i Hansstufjøsen (HJE).

Nanna Hanssen (f. Nikolaisen i 1922) fortalte i 2005 om en hending fra Hansstufjøsen omkring 1890:
En høstdag hadde tre jenter; Pauling og Hanna fra Hansstuen og ei av jentene fra Perhågen/Solbakken, fått lov til noe som sto høyt på ønskelista: Å få overnatte i høyet på låven. Dette fikk han Tommes Nicolaisen, Sivert Hansa og en tredje ungdom nyss i, og sammen gjennomførte de ei skikkelig "prætta":
I god tid før jentene skulle legge seg, tok de et gammalt råsegl med seg på låven. Til hvert av hjørnene festet de tau som de la over hanebjelkene. Så dekket de seglet med høy og la seg på lur. Da jentene vel hadde lagt seg og kommet til ro, heiste guttene seglet opp i lufta, med høy, jenter og det hele. Virkningen uteble ikke. Jentene ble vettskremt, og guttene fikk seg en god latter som de sikkert levde lenge på...


Alt. søkeord: Hansstuen