Maurtua (71/1/13), alias Konradfjøsen alias Paulhuset.
Opprinnelig en fjøs, bygd av Konrad Hansen ca 19??.
Konrad solgte i 1965 fjøsen til Paul Nygård, som i 1965/66 bygde det om til bolighus for seg og familien sin.

I 1996 solgte Paul huset til Aina Thommesen, som kalte det Maurtua. Hun bodde der til 1999, da hun flyttet til Konsvik og senere til Mo i Rana. Aina eier i 2004 forsatt Maurtua (BS).

Urtestua, veksthus, ble bygd i 1997 av Aina Thommesen, med hjelp av Ulf Skauge.
På grunnmuren sto tidligere, da Paul og Gerd Nygård eide huset, ei lekestue som ble vunnet av Paul og Gerds datter Janne i et lotteri og satt opp på en grunnmur som Paul støpte (BS).

Uthuset ble bygd i 1970 av Paul Nygård, for det meste av materialer fra Tommesbua, og fulgte med da bolighuset ble solgt til Aina Thommesen i 1996.
I 1998 ble uthuset reparert og påbygd for å brukes som hønsehus og stall til nordlandshesten "Brun", som var på Myken i perioden 1998-99 (BS)

Alt. søkeord: hest