GetTitle

  • Matahiasstua utedo 01 2003 BS
  • Mathiasstua 01 2003
  • Mathiasstua 02 19xx
  • Mathiasstua Mollastua 01 19xx
  • Mathiasstua ca 1915
  • Mathiasstua, til h. Langbua, ca 1910
  • Nyheim oppsamlingsbasseng 2 01 2003 BS

Mathiasstua alias Mollastua. Bygd 18?? av ??
Mathias Bernhoff var den første på Myken som skaffet seg radio (HE).

Overtatt i 19?? av Mollas sønn, Helge
Nygård og senere av broren Knut Nygård. Av de som har bodd i Mathiasstua kan nevnes Hilmar Bernhoff og Olav Arntsen og kona Ingrid, Margrete (Molla) Nygård og mannen Karl Nygård. (BS).

Tilbygget mot sørvest kan komme fra Karsten Vernesbua (se denne), men etter formen og avhengig av tidspunktet er det mer sannsynlig at denne ble brukt til det annekset som vises på det eldste bildet fra ca. 1910. (BS)

Alt. søkeord: Mattiasstua