Martinestua alias Magnusstua.
Nordlandshus bygd i 1917? av ??
Huset ble i 19?? overtatt i 19?? av Johan Andreas Nikolaisen (1884 - 1968), ofte kalt bare "Johan Nikk", og kona Martine Marie Nikoline f. Edvardsdatter (1890 - 1970). Martine var trolig fra Brakarøya utenfor Bolga.
De fikk tre barn:
- Elisabeth Helene Edvarda (Lisbeth) Nikolaisen, f. 1924, g. i 1944 med Aksel Rendal,
Vassdalsvik.
- Magnus Nikolaisen (1917 - 1983), fisker og bosatt på Myken
- Mary Nikolaisen (f. 1927), bosatt på ???
- Erling Harry Alf Nikolaisen (1919 - 1992). Erling døde bare vel 3 år gammel.
- Julianna Olivia Hansine (Julla) Risvik (1914 - 19??) (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Familien Nikolaisen bodde i Martinestua til 19??, da xxxxxxxxx

Huset ble deretter overtatt av grunneieren Halfdan og Liv Eriksen, som i 2002
solgte det til et sameie som består av
- Jan Hellstrøm/Kerstin Marthinsen, bosatt i Oslo, og
- Erik Drengsrud/Bodil Leidland, bosatt i Asker.

De startet rehabilitering av huset samme år, og tok det i bruk som feriebolig året etter.

Sameiet overtok i 2002 også Salteriet og Halfdankaiet (foran Salteriet) (BS).