GetTitle

  • Langstrandbrygga 01 1907
  • Langstrandbrygga 01 2003
  • Langstrandbrygga 03 ca 1999
  • Langstrandbrygga 04 ca 1999
  • Ursnitt av Mercury 02

LANGSTRANDBRYGGA (71/2)
Denne brygga ble flyttet til Myken fra Sjona mellom 1901 og 1907, av Anders Andreas Johansen (Langstrand) (1861 - 1921) og sønnen Johan Jens Langstrand (1905 - 1976).
Det er mange som i årenes løp har eid og/eller bodd på Langstrandbrygga:

1905? - 1921?: Anders Andreas Langstrand fra Sjona (1862 - 1921)
Han ble gift med Petrine Iverine (Petra) f. Eriksdatter (1882 - 1924), som var datter av Erik Tronsen, opphavet til Eriksen-familien og oldefar til bl.a. Helge Eriksen.
De hadde fem barn, men bare to av dem vokste opp:
- Johan Jens Langstrand (1905 - 1976), flyttet til Risvika på Rødøya ca 1928?, giftet
seg med Hansine Risvik, som var halvsøster av Olav Risvik (EH).
- Elfrida Augusta Langstrand (1908 - 1916), døde bare 8 år gammel.
- Herleik Ingolf Arthur Langstrand (1911 - 1919), døde også 8 år gammel, av kikhoste
og bronkitt.
- Karen Mathilde Meier Eriksen Langstrand (1913 - 1995), ble gift med Albert Rystad
og er opphavet til navnet "Karenstua".
- Paul Angel Langstrand (1916 - 1920), døde ca. 4 år gammel, trolig av hjernebetennelse.

I et notat etter Gunvor Dombestein (1907 - 2004) står det at "Petra overtok". Med det menes trolig at hun overtok brygga etter mannen Anders' død i 1921.
Hun skriver også at "Johan E. tok det på skyld". Det må bety at de skyldte så mye på butikken hans Johan Eliassen at han måtte overta brygga for å dekke gjelda. Petra døde i 1924, bare 41 år gammel. Overtakelsen skjedde trolig etter hennes død.

Dette er forklaringen på at Johans søster Kathrine bodde på Langstrand- brygga i en periode fra 1924, seinere også sønnen Edgar og kona Alvhild (se nedenfor).

19?? - 1914?: Bertha Elise (Lise) Nilsen Nygård (1880 - 1948)
Lise Nygård var tante av Johan Arnt Nilsen (f. 1918). Hun drev som ung kafé på Myken, trolig 1901 - 1904; se Kaféen hennes Lise Nygård. Hun ble ca. 19?? gift med Ole Mikkelsen Nygård fra ??? Han reiste i 19?? til USA og skulle komme tilbake for
å hente Lise og de tre barna, Judith, Hagar og Alf Johan Gisle* (1908 - 1980). Men
han kom aldri tilbake, og Lise satt alene tilbake i vanskelige kår.
I 1913 fikk Lise en sønn med handelsmannen, Johan Eliassen. Gutten ble adoptert bort til urmaker Winckler i Trondheim, og fikk navnet Tom.
Lise giftet seg på nytt i 19?? med Jørgen A. Selsø (1854 - 19??) fra Storselsøy, som var oppsynsmann under vinterfisket på Myken, ordfører i Rødøy 1908 - 1922 og varamann til Stortinget i én? periode. Han hadde mistet sin kone, og giftet seg etter det med Lise.
Det er usikkert når Lise bodde på Langstrandbrygga og om hun bodde der sammen med mannen, Ole Mikkelsen Nygård.
*far til Paul. Else, Torunn, Hans, Birger, Aksel og Laila, alle f. Nygård.

1924? - 193?: Kathrine Johanna Baade Eliasdatter (1885 - 1948)
Kathrine var søster av handelsmannen, Johan Eliassen. Det er usikkert når hun bodde på Langstrandbrygga, men det var trolig etter at mannen. Olav Bernhoff Jacobsen, som hun giftet seg med i 1910, døde i 1918.

1935 - 1940: Edgar Ulrik Lunheim f. Eliassen (1907 - 1980)
og kona Alvhild Kristine Helene, (f. Hanssen i 1918). Edgar og Alvhild giftet seg i 1934 og bodde til å begynne med hos Edgars foreldre, på Lunheim. Året etter flyttet de inn på Langstrandbrygga, der de bodde til sommeren 1940, da de flyttet til Kvanndal i Salten.
Mens de bodde på Langstrandbrygga fikk de sønnen Kolbjørn (1939 - 1979).

1940? - 1960: Henry Nordahl Bernhoff (1907 - 1994)
og kona Anna Pauline Katrine (Tulla), f. Hanssen (1914 - 1999). De giftet seg i 1935, og hadde seks barn hvorav fem vokste opp. De to første ble født i Johan Bernhoffstua: Inge Andreas Bernhoff
(1935 - 1997) og John Edmar Bernhoff (f. 1939). De neste ble født mens de bodde på Langstrandbrygga:
- Hermann Adolf Kristian Bernhoff (1942 - 1945), falt i sjøen ved Monsbrygga og
druknet*
- Anny Helene Bernhoff (f. 1944). Gift Sandberg, bor på Ottestad ved Hamar)
- Hermann Adolf Bernhoff (f. 1946, bor i Meløy)
- Viggo-Halfdan Bernhoff (f. 1953, bor i Spydeberg)
*Liv Hanssen g. Eriksen var hushjelp hos Henry og Tulla da Hermann omkom.
Familien Bernhoff flytta til Torsvik i Meløy den 15.12.1959 og bosatte seg der (GD).

I 1946 giftet Halfdan Johan Eriksen (1920 - 1998) og Liv Andrea Hansine (f. Hanssen i 1928) seg. De bodde ei kort tid i Pennystua, hos Halfdans foreldre, men fikk da bruke to rom på Langstrandbrygga, ett oppe og ett nede, hos Henry og Tulla Bernhoff.
Samtidig bygde de sitt eget hus, som de flyttet inn i 1947. Det ble gjerne kalt "Halfdanhuset", men familien sier nå "Gammelstua" om huset.
Mens de bodde på Langstrandbrygga, fikk de sitt første barn:
- Sivert Petter Eriksen (f. 1946). Han ble først fisker, var seinere ansatt i Losvesenet og arbeidet i perioder som drosjesjåfør. Gift 25.7.1970 med Vigdis Bøgh Christensen , Oslo (f. 1949). Bosatt i Bodø.
Se Halfdanhuset og Nyheim.

Edvard Elis Gabrielsen (1906 - 1984) kjøpte i 1961 Langstrandbrygga hos Henry og Tulla Bernhoff, som hadde flyttet til Meløy seint i 1959, for kr. 1000 (SG).
Edvard brukte brygga som sjyhus, og innredet et rom til snekkerverksted. I 2007 står brygga fortsatt i Edvards navn.

1965 - 1975: Sigmund Petter Gabrielsen (1943 - 2008)
Sigmund sønn av Edvard, og giftet seg i 1966 med Kjellaug Marie (f. Eriksen i 1946), Hun var fra Vasdalsvik i Meløy og kom til Myken i 1960. De flyttet inn på Langstrandbrygga like før jul i 1965, og bodde det i 10 år, til de i 1975 flyttet inn i eget hus, Bakketun.
De fikk 3 jenter, som alle ble født mens de bodde på Langstrandbrygga:
- Ann Marit Gabrielsen (f. 1967), samboer 1983 - 1990?, med Viggo Holmen (f. 1953),
g. i 1996 med Jens Leopold Lørstrand (f. 1967), bosatt på Halsa i Meløy.
- Irene Gabrielsen (f. 1969), samboer 19?? - 19?? med Nils Nygård, Glomfjord, g. 2002
med Roar Jakobsen (f. 1960), bosatt i Gildeskål.
- Lill-Harriet Gabrielsen (f. 1973), g. i 1998 med Roald Jonassen (f. 1964), bosatt i
Engavågen.

LANGSTRANDBRYGGA SOM FRITIDSBOLIG

2002 - 2007: Johnny Knutsen (f. 1965)
og kona Rita, f. Svenning i 1967, begge bosatt på Grønøy. brukte fra dette året Langstrandbrygga som fritidshus, etter avtale med Sigmund Gabrielsen. Johnny utførte store reparasjonsarbeider på brygga, bl.a. forsterket han den bærende konstruksjonen, fjernet det gamle skifertaket av lappheller og la takplater.
Etter å ha vært grønnmalt i mange år, ble Langstrandbrygga igjen rødmalt.
Jonny og Rita har to fosterbarn, Kristoffer (f. 1994) og Sasa (uttales Sasha (f. i 2000).
I 2007 kjøpte Johnny og Rita "Maurtua", tidligere "Paulhuset" hos Marita Nygård og flyttet inn der i 2008.

-oOo-