GetTitle

 • Buret 01 aug08
 • Buret 02 aug08
 • Karenstua 01 1950
 • Karenstua 01 1959
 • Karenstua 01 19tt
 • Karenstua 01 2003
 • Karenstua 01 2007
 • Karenstua 02B ca 1930 (1)
 • Karenstua 03 2003
 • Karenstua 04 ca 1907
 • Karenstua 24mai08
 • Karenstua Jørginastua 05 ca 1929
 • Karenstua Jørginastua ca 1930
 • Karenstua buret 01 2008
 • Karenstua uthus 01 2003 BS
 • Karenstua vinteren 2003
 • Karenstua
 • buret karenstua
 • hellestua 01 2004
 • hellestua 02 2004
 • hellestua 03 2004
 • hellestua 04 jun06
 • hellestua 05 2006
 • hellestua 06 nov 2006
 • karenstua besøk av fembøringsmannskap mfl 2003
 • karenstua hagen
 • karenstua kjøkken 01 2005
 • karenstua kjøkken 02 2005
 • karenstua sang og musikk
 • karenstua skilt 01
 • karenstua skilt 02
 • karenstua uteservering 01 2008

KARENSTUA (71/2/15)
som tidligere ble kalt Jørginastua, står på bruket Østrem (bnr. 15), "Bortergården"). Huset ble bygd ca 1850? av Sivert Jonsen fra Fosnes, Namdalseid, som da bodde i Sivert Johnsenstua.
Sivert og hans familie bodde i Sivert Johnsenstua til de fikk bygd Karenstua, men det er usikkert når de flyttet.

Sivert Jonsen (1810 - 1883) var fra Fosnes prestegjeld (HE mener han kom fra Vikna). Han kom trolig til Myken i 1833 (HE), og giftet seg i 1843 med Ane Martha Haldorsdatter (1817-1899), også fra Namdalseid. Hun kom til Rødøy i 1840 "for å tjene", først hos Jentoft på Gjerøy.

I 1865 var Sivert gårdbruker og leilending, og hadde 4 storkveg, 12 sauer og 1 gris. Utsæden var 2/3 tønne bygg og 3 tønner poteter.
I 1875 drev han i tillegg sjøbruk og hadde 1 okse, 3 kyr, 16 sauer og 1 gris. Utsæden var da 1 tønne bygg og 2 tønner poteter.

Sivert og Ane hadde disse barna:
- Fredrik Andreas Marstrand Sivertsen (1844 -
- Bertran Johan Sivertsen (1946 -
- Ane Sophie Sivertsdatter (1850 -
- Elise Sophie Sivertsdatter (1854 -
- Anna Jørgine Sivertsdatter (1859 - ) Sivert skal ha hatt "syv sønner og døtre"

Erik Tronsen¹ (1848 - 1945?) fra Melhus. Erik bosatte seg på Myken i mai 1873, og giftet seg i 1875 med Anna Jørgine Sivertsdatter (1859 - 19??). Hun ble for det meste kalt "Jørgina" og "Gammal-Jørgina"; derav navnet Jørginastua.
¹Navnet staves enkelte steder Trondsen og Throndsen.

Jørginastua er med på et oversiktsbilde tatt av Statens Havnevæsen i 1901, men mangler da den nordligste delen, som ble påbygd senere, se Oversiktsbilde 1901.

Erik og Anna Jørgine fikk 8 barn:
- Sofie Bertine Eriksdatter (f. 1875),
- Tron Richard Eriksen (f. 1877),
- Petrine Iverine (Petra) Eriksdatter (f. 1882, ble mor til Karen Eriksen Langstrand),
- Sivert Andreas Eriksen (f. 1885, ble far til Edith, Halfdan og Sigvald Eriksen),
- Iver Bernhard Branum Eriksen (f. 1890 og døde vel 2 år gammel),
- Iverine Fredrikke Marie Eriksdatter (f. 1893 men døde snaut 11 år gammel av
hjernebetennelse) (LTL),
- Thora Randine Eline Eriksdatter (f. 1899, ble gift med Albert Rystad men døde av
tuberkulose i 1925) og
- Elise Johanna Andrea (Lise "Lissom") Eriksdatter (f. 1903).

Albert Rystad
Jørginastua og Østrem ble i 1954? overtatt av Albert Matias Olsen Rystad (1889 - 1956) og kona Thora Eriksdatter, som var oppvokst i huset (se ovenfor). De giftet
seg i 1923. Albert var en allsidig person; han var både fisker, slakter og frisør, og arbeidet også på Vestermoloen da den ble bygd i 1920-åra.
Husk Karen! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karen og Albert De fikk to barn:
- Torvald Andreas Elias Rystad (f. 1922),
- Egil Johan Rystad (f. 1925). Egil Johan ble født samme år som Thora døde av
tuberkulose. Egil Johan bodde hos Alberts søster, Alberta Marie Olsdatter
(Rystad) og hennes mann Deodor Didriksen (som mest ble kalt bare "Dor") den korte
tida han levde. Han var trolig smittet i mors liv og døde i 1927 av samme sykdom.
(LTL).

Da Thora ble syk, ble Karen Mathilde Meier Eriksen f. Langstrand (1913 - 1995)
hentet til Myken for å pleie tanta si, som altså var søster av mora hennes, Petrine (Petra), gift Langstrand. Karen var født på Myken (se ovenfor) men ble som lita jente adoptert bort til Naurstad på Tverlandet øst for Bodø. Hun må ha vært bare ca. 12 år da hun kom til Myken, selv om det hevdes at hun var i konfirmasjonsalderen.
Thora døde i 1925. Det må ha vært ei hard tid for unge Karen. Hun hadde allerede mistet to av sine søsken i 1919 og 1920, og mora døde i 1924.

Karen ble hos Albert som hushjelp. Det oppsto et forhold mellom Albert og den purunge jenta. Da Karen fødte sitt første barn i 1932 var hun 19 år, mens Albert var 43. De giftet seg i 1936 og fikk i alt 3 barn, som alle vokste opp i det som etter hvert ble kalt Karenstua;
- Ole Petter Augustin Rystad (1932 - 1985)
- Astrid Petrine Rystad (f. 1936)
- Karl (Kalle) Ansgar Rystad (f. 1947).

Albert og Karen drev med jordbruk og husdyrhold. De samarbeidet med Alberts svigerfar fra ekteskapet med Thora, Sivert Eriksen om dette. De brukte Pennyfjøsen sammen og delte også sommarfjøs, både på Jutøya og Sandøya. Se Pennyfjøsen og Sommarfjøs.
Når været tillot det, klippet Albert sine kunder utenfor stueveggen, men om vinteren og ellers når værforholdene var uakseptable hadde Albert "salongen" sin i stua på Karenstua. Han plasserte da en stol midt på golvet og en spyttebakke like ved.
Han tygde nemlig skrå, og måtte spytte ofte. Albert tok forresten aldri betalt for frisørvirksomheten sin (HE).

Gro Bygdevoll (f. 1955 i Stavanger).
Etter Karens død i 1995 ble huset i 1996 solgt til Helge Eriksen (f. 1952) og kona
Gro Bygdevoll (f. 1955), som da bodde på Helgerud. De overtok samtidig hele bnr. 15
og Ragnvaldbrygga.

Gro og Helges datter Helle Eriksen Bygdevoll (f. 1975) startet sommerkafé i Karenstua i juli 1996, og siden har Karenstua kafé vært åpen hver sommer, i skoleferien. Helle, mannen Tomas, mora Gro og Aina Thommesen fra Konsvik vekslet
om å drive kaféen.

Da Helge og Gro skilte lag ei tid seinere, overtok Gro fra 1999 Karenstua med buret og Ragnvaldbrygga (som Karen hadde kjøpt hos Einar Risvik i 198?).

I 2005 ble kjøkkenet utvidet og modernisert og badet ble flyttet.

Uthuset eller Buret ble satt opp av Sivert Johnsen eller Erik Tronsen, og har fulgt hovedhuset med skiftende eiere (BS).

29.4.07 BS