GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/johan-bernhoffstua


Johan Bernhoffstua alias "Stellet" (Stellj'e). Denne stua ble bygd i 19?? av ??
Bruket het i 1900 Berge(t).

Her bodde Johan Bernhoff (1877 - 1959) og kona Lina f. Karlsen, fra Gjerøya.
Det var Lina som var opphavet til navnet Stellet, fordi hun alltid holdt huset i orden og "på stell".

Huset ble overtatt av Henry Bernhoff i 19??

Henry og familien flyttet til Torsvik i Meløy ca. 1960, men huset på Myken ble ikke revet før i 1984 (LTL)Johan Bernhoff-fjøsen (71/1/?), bygd i 18?? av Johan Bernhoff (19??-19??) og kona Lina. Fjøsen sto ovenfor veien, se bildet.
I fjøsen hadde de ei ku som het Palmeros (HJE).