GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/isak-torrissenstua


Isak Torrissen-stua (71/1/parsell),
sto litt nedenfor der Bergtun (Maiahuset) står nå. Her bodde Isak Johan Torrissen (1860 - 1914) og kona Adriane Randine Mikkelborg Larsdatter (f. 1861) fra Melfjordbotn. Fornavnet staves også Adrianna og Adrianne. De giftet seg 30.7.1883.
Isak var sønn av Torris Larsen og Hanna Petrine Olsdatter, begge trolig fra Braset
i Meløy.
Torris var i 1865 tjenestekarl hos Mathis Augustinussen på Myken. Isak bodde trolig først hos sin mormor, Thommina Haagensdatter på Haugland, og kom til Myken som 5-åring i 1865, der han var forstersønn hos Johan Christian Arentsen (1823 - 1906) og kona Catarina Johanna Baade f. Israelsdatter, fra Træna (1823 - 1914). Kilden til dette er ikke notert, men hvis dette er riktig, vokste Isak opp i "Gammalstua".

Isak og Adriane bodde først i Hansstuen, men Isak satte snart opp sitt eget hus, Isak Torrissenstua, av materialer fra en gammel prestegård i Rødøy (på Svinøya (hjelpeprest?)/Sundøy?) som han kjøpte og flyttet til Myken (MH). Det er dette huset som ses på bildene til h.

Isak er nevnt som den som flyttet gammalfjøsen hans Elias Johansen (1858 - 1921)
fra der Inderberg (Dombesteinstua, Berithuset) står i dag, til Sjulihågen, Fjøsen kalles nå Edgarfjøsen, etter Edgar Lunheim, Elias, sønnesønn.

Isak ble 18.6.1891 valgt som tilsynsmann i Myken skolekrets, sammen med Johan
Nilsen og Erik Trondsen.

Bildet av huset er et utsnitt av et bilde tatt utenfor Solbakken, med søsknene Anna,
Hans, Dortea og Elias, barn av Johan Christian Arentsen og kona Catarina. Isak vokste trolig opp i denne søskenflokken.

I 1900 kjøpte Isak en del av Lyngøya i Lovund, av Hans Angel i Lovund, og familien flyttet til Lyngøya. trolig samme eller neste år. Isak Torrisenstua ble revet og flyttet til Lyngøya, seinest våren 1901. Dette fordi huset ikke er med på oversiktsbildet fra Myken tatt sommeren 1901.

Isak og Adriane hadde disse barna:
- Cecilie Marie Torrissen (1884 - 1907), g. med Martin Ludvig Zahl, emigrerte til
Canada.
- Torris Heitmand Torrissen (f. 1886), g. med Hanna Marie Petersdatter, emigrerte
til USA.
- Lars Helmer Torrissen (1889 - 1909).
- Jens Elias Lund Torrissen (1890 - 1909). Lars og Jens kullseilte og ble aldri
funnet.
- Inga Laurine Torrissen (f. 1893).
- Anton Johan Tønder Torrissen (f. 1895), bodde i Esvik.
- Lydia Petrine Torrissen (Lyngøy), (f. 1897), g. med Torolf Tomassen f. Nikolaisen
(f. 1899), sønn av Tomas (Tommes) Nikolaisen og Pauline Olea Hanssen, begge bosatt
på Myken. Torolf var fostersønn hos Isak og Adriana, og ble adoptert fra Myken
da han var 12 år.
- Julie Johanne Torrissen (f. 1899), g. med Jens Emilius Angel Andersen, f. 1895 på
Gullsøya. Lurøy. Bopel Lovund.
- Esther Alida Torrissen (f. 1905, trolig på Lyngøya). Bopel Lurøy.Alt. søkeord: Tørrisen Tørrisenstua Tørisen Torisen Nicolaisen Nikolaisen