Innheim (71/17),
tidligere alias Posthuset, er et bolighus av typen Steinkjerhus, bygd i 1973 av Lauritz Eliassen (f. 1929) og daværende kone Eva, f. Eliassen (f. 1941). De hadde da bodd på Utheim siden 1953, og hadde med seg barna Hanne Elisabeth (f. 1962) og Terje Oliver (f. 1969). Tredjemann, Jostein, ble født i Bodø, i 1975.

Postkontoret ble flyttet fra Utheim til sokkeletasjen på Innheim 16.1.1974. Høsten 2006 ble posten slått sammen med butikk i Myken Mat, i Myken Handel. (BS).