Inderberg (71/3/16)
alias Fjøsbakken, Dombesteinstua og Berithuset.
Huset ble bygd ca. 1887?? av Elias Johansen og kona Ellen, eller Eln som hun ble kalt, på br.nr. 3 Fjøsbakken.
Eln var fra gården Turmoen i Susendalen i Vefsn (nå Grane). Hun og søstera Anne (Ane) giftet seg med hver sin bror på Myken. De var døtre av Kolbein Person og kona Karen Marie Danielsdatter Lind, fra Vefsn.

Tidligere sto det et fjøs på samme tomt. Fjøsen ble flyttet lenger opp mot Sjurøyhågen av Isak Torrissen; se Edgarfjøsen.

Inderberg var fra først av rødmalt, sannsynligvis med tranmaling. Huset er med på
Oversiktsbilde 1901 fra Jutøya.

I 1902 ble Elias Johansen selveier idet han kjøpte bnr. 3 fra Christian Hals, Mosjøen, for kr 1000, hvorav han betalte kr. 600 kontant.
Chr. Hals hadde kjøpt eiendommen fra Brodtkorp på Tjøtta i 1871.

Postkontor fra 1889
Som du ser på bildet fra 1906, står det et postskilt over døra. Elias Johansen (1858
- 1921) var poståpner på Myken i hele 32 år, fra 1889 til han døde i 1921. Før Elias var det broren Hans Johansen som var poståpner, se Gammalstua. Du finner mer om Mykens posthistorie under Posthistorie.

Mellom 1901 og 1906 ble det satt opp et tilbygg mot øst, på tvers av hovedhuset.
Ca. 1912/13 bygde sønnen Anders et bolighus helt inntil vestveggen. Dette huset ble
til daglig kalt Andersstua, men heter nå Sommerro.

Personene på bildet fra 1906:
Fra h: Elias' og Elns eldste sønn Johan Eliassen, Marie Eliassen (de giftet seg 31.10. samme år), videre Anna Larsen Brennesvik fra Øresvik (g. med Olai Olsen, bosatt i Sjona), sønnen Emil Eliassen, deretter Ellen og Elias Johansen (Ellen med barnebarnet Ester på armen), sønnen Georg Eliassen (emigrerte til USA i 1908), sønnen Anders Eliassen og Olav Jakobsen, senere gift med datteren Katrine, som var ikke til stede. heller ikke sønnen Karl, som emigrerte til USA i 1905.
Ester var født i 1904. Dét og at flagget er på halv stang viser at bildet er tatt i forbindelse med begravelsen til Elias' far, Johan Christian Arentsen, som døde 31. august 1906.
Legg merke til postskiltet over døra.
Hunden heter Freia og kua som stikker hodet fram til h. heter Buskjønn.

*Gunvor Dombestein, f. 1907, mener at denne damen er Anna Brennesvik fra Øresvika, som var niese av Ellen og tjenestejente hos Elias og Elen på den tida. Kan være samme person, dette må undersøkes. xxxxxxxxxx

Elias og Eln hadde 7 barn:
- Johan Kristian Jørgen Eliassen (1877 - 1963), g. med Marie f. Jacobsen (1884 - 1972)
- Petra Olea Klaudia Eliasdatter (1879 - 1915), g. med Haldor Tidemann (1979 - 1903).
- Anders Johan Eliassen (1881 - 1964), g. med Kristine Anette f. Lauritzen i Selvær
(1893 - 1976).
- Karl Mathias Dahl Eliassen (1883 - 1935), emigrerte til Seattle i USA i mai 1905.
- Kathrine Johanna Baade Eliasdatter (1885 - 1948), g. m. Olav Jakobsen (1886 - 1918).
- Georg Albert Lund Eliassen (f. 1887), emigrerte til Seattle i USA i mai 1908.
- Emil Oliver Eliassen (1889 - 1960), g. med Jørgine Henriette f. Lauritzen i Selvær
(1898 - 1979)

Telegraf og telefon fra 1913
Telefonkabelen til Myken ble lagt i 1913, til da den lengste i landet. Elias fikk også jobben som telegrafbestyrer, og hadde trolig denne stillingen til han døde i 1921.
Bildet er trolig tatt i oktober 1913. Telefonsystemet var i følge en notis i Helgelands Blad ferdigstilt 6.9.1913, og kunne da tas i bruk.
På dette tidspunktet hadde huset fått vindfang og ei "bru" på framsida, mellom vindfanget og Andersstua, men huset har neppe vært malt etter 1906. Postskiltet
ses under taket i vindfanget. På det ovale skiltet står detTELEGRAFSTATION og RIKSTELEFON. Skiltet som det står Glitne på, viser at Elias var agent for Glitne forsikring. Hva som står på det firkantete skiltet har det vært umulig å tyde.
Personene på bildet fra 1913 er fra v. Elias og Ellen Johansen, Gunvor Eliassen (står på en benk) og telefondamen, Gertrud Jensen fra Gjerøy (GD)??? eller Anna Larsen Brennesvik fra Øresvik, g, med Olai Olsen, bosatt i Sjona (BS).
Legg merke til telefonledningene som er ført inn til veggen over vinduet i 1. etasje. Kontoret lå i rommet innenfor dette vinduet, der det nå er bad.
Mer om dette emnet finner du under Telekomm.

NH mener at telefonen ble værende på Inderberg etter Elias' død i 1921. Muligens ble både post og telegraf/telefon overført til Utheim først fra 1929 (eller seinere), da Emil Eliassen sr. hadde overtatt fiskebruket og Utheim. ????

Martinus og Gunvor Dombestein
Etter at Eln, enka etter Elias Johansen, døde i desember 1931, ble Inderberg i 1932 solgt til Martinus Dombestein (1902 - 1969) og kona Gunvor, f. Eliassen (1907 - 2004). Martinus, som egentlig het Martines, var lærer på skola på Myken i åra fra 1925 til 1965. De hadde to barn:
- Paul Edvard Dombestein (1929 - 1978), bosatt i Bodø, Fauske og Jevnaker.
- Elly Elisabeth Dombestein (f. 1935), bosatt i Nybord i Åsane ved Bergen, Davik i
Nordfjord og Frekhaug ved Bergen. Gift med Ottar Helgaas (f. 1928).

Audhild Eriksen og Håkon Johansen
Familien Dombestein flyttet fra Myken i 1965. Huset ble året etter solgt til Audhild Eriksen (f. 1948) og Håkon Johansen (f. 1944), som giftet seg samme år og bodde der til 1969, da de flyttet til Mosjøen. Mens de bodde på Myken fikk de ei datter:
- Marit Anita Johansen (f. 1969).

Sivert og Vigdis Eriksen
I 1970 kjøpte Sivert Eriksen (f. 1946) og kona Vigdis Bøgh Kristensen (f. 1949) huset og bodde der til 1978.

Kaare Eliassen
Kaare (1913 - 1987) var yngste sønn av Johan og Marie Eliassen, og hadde vært borte fra Myken siden han var ung. Som pensjonist kjøpte han Inderberg i 1978, og bodde der til han døde.

Berit Eliassen og Erik Dahlseide
Etter at Kaare døde ble Inderberg overtatt av dattera Berit Eliassen (f. 1949) og mannen Erik Dahlseide (f. 1943).
Berit bodde på Inderberg i et halvt år i 1996. Dattera Silje gikk da på skola til jul,
i 7. klasse.
I 19?? gjennomførte de en større ombygging. Det ble skiftet til husmorvinduer, bygd et større inngangsparti på fasaden, og taket i 2. etg (mot sør) ble hevet. Roald Risøy utførte dette arbeidet.

Utedoen som ble brukt av dem som bodde på Inderberg finner du på eget oppslag: Trippeldoen.

Alt. søkeord: Dombesteinstua, Beritstua, Fjøsbakken