GetTitle

  • Huset som aldri ble bygd 01 2003

Huset som aldri ble bygd. Oddbjørn Reiertsen (1945-1981) og kona Ragnhild f. Eliassen (1952-) hadde byggeplanene klare da Western-ulykka i 1981 satte en brå stopper for dem (BS).