Halfdanhuset var et midlertidig bolighus, bygd i 1946 av Halfdan Eriksen og kona Liv, samme år som de giftet seg. Huset var i én etasje med loft. De bodde der i 8 år, til 1955, da de flyttet inn i nyhuset Nyheim.
Av ungene ble både Audhild og Helge født i "Gammelstua", som familien kaller den nå. Liv gikk svanger med Margaret da familien flyttet inn i nyhuset. Sivert ble født i 1946, mens de bodde på Langstrandbrygga.

Huset ble i 196? solgt til Ole Johan Johansen (se Fredly), som rev det og bygde sjyhus av det på sin heimplass, Langnes.

I dag står bare grunnmuren av Halfdanhuset igjen; se I gamle dager. (LE)

Da Halfdanhuset ble bygd, ble det også gravd ut en brønn eller oppsamlingsbasseng, se bildet til høyre. Brønnen har i dag tak av eternittplater, og var i bruk omtrent til Nyheim ble bygd i 1955. Da ble det laget større brønn/oppsamlingsbasseng.