GAMMALSTUA
ble trolig bygd etter 1845 av Johan Christian Arentsen (1824 - 1906) eller Johan-Arnt, som han ble kalt, som kom til Myken ca. 1845. Han var sønn av Olina Jonsdatter og Arent Melchersen (Melchior), bosatt på Grønåsen i Meløy.
Huset var et lavt tømmerhus med torvtak, som lå mellom Hansstuen og Lunheim, og hadde kanskje en gang vært rødmalt. I nyere tid, dvs. fra første halvdel av 1900- tallet, framsto huset som umalt og grått av elde, og gikk under navnet "Gammalstua".

Johan-Arnt giftet seg i 1849 med Cathrine Johanne Baade, f. Israelsdatter (1821 - 1914), fra Husøy på Træna. Kathrine hadde fra før ei datter med Gabriel Andersen (1820 - 184?) fra Gjerøy, som omkom???
Dattera, Gurine Petrine Skjeldrup Gabrielsdatter (1847 - 1909), vokste trolig opp i Gammalstua og bodde der til hun i 1867 flyttet til Lurøy (LTL), trolig for å ta arbeid. I 1878 kom hun tilbake til Myken, der hun giftet seg med Mons Kristensen (f. 1856). Mer om Gurine finner du under Monsstua, som seinere ble kalt Albertastua.

Katrine var lita av vekst og ble derfor kalt Lilljt-Katrine. Hun bar ellers det underlige tilnavnet Krøtnæ, som mannen skal ha satt på henne.
Katrine ble av Marie Eliassen (1884 - 1972) beskrevet som "stille og gudfryktig, med et elskelig vesen". Gunvor Dombestein (GD) skriver dette om oldefaren:
"Han var en stor og kraftig mann med lyst hår og blå øyne. Han hadde et godt hode og var flink til å regne. En tavle med griffel hang alltid på veggen, til å regne med."

Johan Arnt var også flink til å synge pæterdekt; som er viser fra gammel tid. Han sang for småguttene når kona Katrine var ute. Men når han hørte at hun kom inn, sa han fort: "No kjæm ho Krøtnæ, no må vi sluttj!"

I følge folketellinga for 1865 var Johan-Arnt gårdbruker og leilending og eide 4 storkveg, 12 sauer og en gris. Utsæden var oppgitt til ½ tønne bygg og 3 tønner poteter. I 1875 drev han også sjøbruk, hadde da 4 kyr, 1 kalv, 16 sauer og en gris, og utsæden var 3 tønner poteter.
I folketellinga for 1900 er det oppgitt at han fortsatt drev med korn, poteter og kreatur.

Johan og Cathrine fikkfem barn, hvorav fire vokste opp:
- Dorthea Nilsine Andrea Jonansdatter (1850 - 1936), g. med Hans Jæger, Selsøyvik.
- Anna Olea Johansdatter (1851 - 1939), g. (1) med Johan Martinus Reinert Nilsen,
Myken.
- Hans Andreas Johansen (1853 - 1939), g. (1) med Anne (Ane) Kolbeinsdtr. fra Vefsn.
- Johanna Olea Petrine Johansdatter (f. 1854, døde 4 mnd gammel).
- Elias Andreas Edvard Johansen (1858 - 1921), g. med Ellen (Eln) Kolbeinsdtr, som var
søster av Ane ovenfor.
Hans og Elias bygde seinere egne hus; "Hansstuen" og "Inderberg".

I 1865 tok Johan og Cathrine til seg en fostersønn som da var 5 år, Isak Torrissen fra Meløy (1860 - 1914). Isak hjalp til i huset og ble etter hvert dreng. Det var han som flyttet og trolig bygde om gammalfjøsen som sto der Inderberg står i dag, til det som nå er Edgarfjøsen.
Isak flyttet i 1901 til Lyngøy utenfor Lovund, som han kjøpte året før.

Poståpneri
I 1873 ble sønnen Hans Johansen (1885 - 1939) beskikket som postfører og poståpner, bare 20 år gammel. Hans bodde da etter alt å dømme fortsatt hos foreldrene, og det er derfor sannsynlig at han ekspederte postkundene sine i "Gammalstua", som i så fall var Mykens førets poståpneri. Se Posthistorie.

Bakeri og snekkerverksted
Etter at Johan-Arnt og Katrine var borte, ble Gammalstua brukt til ulike formål,
bl. a. til baking og som snekkerverksted.

Revet pga. plassmangel
Gammalstua ble dessverre revet i 1965/66 for å gi plass til Vårtun alias Kolbjørnhuset, og var da trolig det eldste bolighuset på Myken (BS).
Alt. søkeord: Gammelstua