Funksjonærboligen på Finnøyskeia
er med på det kartet fra 1918 som ble brukt ved offentlig utskifting på Myken 1920/21. Huset er m.a.o bygd før 1918, men ble revet allerede før 1924?, da det ikke er med på oversiktsbilde tatt av Statens havnevæsen ca. 1924.
Boligen ble bygd i forbindelse med bygging av Vestermoloen.

(Dette må sjekkes nøyere).

Alt. søkeord: Finnøya