GetTitle

  • Emil 70 år
  • einarstua 02 2003

Einarstua eller Einarhuset, bolighus (71/35) bygd i 1962 av Einar Risvik (1933-) og kona Petra f. Meisler (1942-1996). Huset ble påbygd i 1991.
Einar brukte navnet Nergård (etter hovedbruket) under bruk av radiotelefon under fiske (ER).

Etter Petras bortgang sommerbolig for Einar og samboeren Eva Nyberg.