GetTitle

  • Brødrene N-5-R 01 ca 1926
  • bergtun 01 2003
  • bergtun 02 2003

Bergtun alias Maiahuset og Maiastua (71/1/8), bolighus i funkisstil, bygd 1958 av Hans Hansen (1911 - 1993) og kona Marie (Maia) f. Eliassen (1916 - 2002).
Innflyttinga var sommeren 1958, ifølge HMH.

Bergtun ble kledd med eternittplater i 19??
Etter Maias død overtok etterkommerne huset for å eie det i fellesskap (BS).

Hans og Maia eide også Monsbrygga som står nedenfor Bergtun. Etter at fiskebåten deres, Mk Mykenværing, ble solgt i 19?? , fungerte Monsbrygga som kombinert sjyhus og uthus.