GetTitle

  • Siverthuset i 2003
  • bergheim 01 19xx
  • berglund 02 2003

Bergheim (71/27)
eller Siverthuset er et såkalt Block Watne-hus, bygd i 1978 av Sivert Eriksen (f. 1946) og kona Vigdis f. Bøgh Christensen.
I 19xx overtok de utedoen til Gammalskola og brukte det som uthus. Mer om dette finner du under Gammalskola, se "Maskinhuset" (BS).

Uthuset ble senere kjøpt av Edvard Gabrielsen, som etter ei tid solgte det til Myken Helselag og Velforening (SG).

Bergheim ble ca. 1998 overtatt av Ann-Marit Gabrielsen og samboeren Viggo Holmen, som eide fiskebruket i perioden 1983-1990 (BS).

I 19xx ble huset kjøpt av Bjørnar Risvik, men ble overtatt av Husbanken i 19xx (BS).

I 2001 kjøpte Henry Jakobsen, fra Gjerøy og kona Anne Gro Gården, fra Skien, huset. Henry har bygd om den tidligere vannkummen, under verandaen, til verksted (BS).