GetTitle

  • Siverthuset i 2003
  • bakketun 01 2002
  • bakketun 01 2003

Bakketun (71/19 og 25)
er et Steinkjerhus, bygd i 1975 av Sigmund Gabrielsen (1943 - 2008) og kona Kjellaug (f. Eriksen i 1946). De to bruksnumrene skyldes at tomtas størrelse ble øket i 197? for at hele huset skulle få plass.
Materialene til huset kom med lastebåten Reinebuen, som også hadde materialene til Bakketun om bord (SG).
Fordi veien ikke ble bygd før året etter, i 1976, måtte Sigmund bære det meste av materialene på ryggen, fra Pennystua (SG).

I årene 19?? - 19?? var det talestasjon på Bakketun, der tilreisende og andre kunne låne telefon. Mer om Mykens historie, når det gjelder telekommunikasjoner, finner du under Telekomm.