"Bakeriet" ble bygd ca. 1911 av daværende eier av Fiskebruket, Johan Mathiesen
(1878 - 1923).
Pussig nok har det aldri vært bakeri i "Bakeriet". Forklaringen er at Johan Mathiesen, mens han eide huset, bygde bakerovn i kjelleren, og folk begynte da å kalle huset Bakeriet. Da han senere solgte huset, beholdt han bakerovnen og retten til å bruke den. Seinere, når han av og til trengte murstein, tok han stein fra bakerovnen, helt til huset begynte å bli ustøtt.

Han solgte huset ca. 1917? til Olav Arntsen (1888 - 1958) og kona Julianne f. Nilsen.
I en periode var det kafé i stua, og en omreisende kremmer, Harald Sjånes fra Dønna, drev en tid butikk i stua. Han handlet med manufaktur, dvs. klær, stoffer mm. Sjånes var i familie med Benjaminsen på Gjerøya (HJE). Fra 1916 til 1919 ble det også holdt skole i Bakeriet.

Ca. 1958 overtok sønnen Bjarne Arntsen (1911 - 1992) og kona Tordis, f. Risvik, huset,
og bodde der til de i 1986 kjøpte huset etter Ole Johan og Inger Johansen f. Hansen, se Fredly.
I 1993 kjøpte Ulf Skauge "Bakeriet", som da var i dårlig forfatning, Han rev det i 1994 og flyttet det til ei tomt sør for Utheim, se Bakeriet.

Olav Arntsenbua/ Olaf Arntsabua
var først sjyhus og senere uthus for "Bakeriet". Huset ble bygd i 19?? av Olaf Arntsen. I Bjarne og Tordis' tid ble huset brukt som uthus. I familien ble den omtalt som "bua". (HJE).
frA YTTERØYA PÅ vALVÆR, FLYTTA CA 1916, kjøpte Else.. xxxxxxxxxxxx
Kjellaug Gabrielsen f. Eriksen og Petra Risvik f. Meisler var med på rivinga av huset ca. 1987? i forbindelse med gjenoppbygging av fiskebrygga ca. 1989/90 (KG).