GetTitle

  • Edgar Ulrik Eliasssen Lunheim
  • bakeriet 01 2003
  • bakeriet 02 2003
  • bakeriet 03 2003
  • bakeriet 04 2003

Bakeriet (71/3 > ?).
Ulf Skauge kjøpte i 1993 det gamle Bakeriet, som sto like nedenfor Langbua. Han rev huset og flyttet det til en parsell sørvest for Utheim. Ulf flyttet inn i huset ca. 1999 (US).

Allerede ca. 1997 bygde Ulf et verksted og i 2003 et lite uthus, like ved Bakeriet (BS).

I 2006 solgte Ulf huset til Helge Eriksen (f. 1952) og Marianne Valnes, og flyttet selv fra Myken for en periode. De nye eierne flyttet inn sommeren 2007. De har fått utført en del arbeider på huset, bl.a. innsetting av et nytt vindu og verandadør på vestveggen. oppsetting av pipe og legging av tretak av impregnerte materialer, oppå det gamle taket, der det fra før lå shingel.

Mer om historien til huset finner du under Gamle Bakeriet.