Arbeidsbrakka på Jutøya.
Arbeidsbrakka sto lengst sør på Jutøya og ble brukt i forbindelse med bygging av Slyngemoloen 1901 - 07.

Lykta du ser på Jutøyhatten er "Myken Lygt", støpejernslykta som ble satt opp i 1894, etter at den første lykta av tre fra 1892 brant opp. Denne lykta står nå helt nord på Heimlandet.