GetTitle

  • Kvellro
  • albertastua 01 1962
  • albertastua 01 19xx
  • albertastua 01 2003
  • albertastua 02 2003
  • albertastua 03 19xx

Albertastua (71/1/?)
tidligere Monsstua ble bygd omkring 1900 av Mons Stefanus Kristensen (1856 - 19??). Mons, som kom fra Manger i Hordaland, giftet seg med Gurine Petrine Skjeldrup f. Gabrielsdatter (1847 - 1909), og slo seg ned på Myken.

Mons og Gurine
giftet seg i 1878. I 1879 fikk de et dødfødt guttebarn og i 1881 ei datter, Hilda Katrine Angel Monsdatter, som bare levde i en måned. Så endelig, i 1883, fikk de en sønn, Konrad Kristian Martin Monsen.
I 1892? tok de til seg en fostersønn, se eget kapittel; Gustav Monrad Martin Olsen.

Mons bodde først på Smaahaugene, der han i 1900 var registrert som fisker og husmann med jord under bnr. 5, og der han hadde potet, kreatur og fjærkre (LTL).
Han er registrert sammen med kona Gurine, sønnen Konrad, forstersønnen Gustav, tjenestepigen Othilie samt to losjerende fiskere.
Fordi Gustav vokste opp hos Mons og Gurine, ble han ofte kalt Gustav Monsen.

Mons bygde trolig Monsstua omkring århundreskiftet 1800/1900. Han hadde trolig festet grunn hos eieren av bnr. 1, Peder M. Hansteen, Sandnessjøen, slik at han fikk plass til både Monsstua, Monsfjøsen (bilde til h.), og Monsbrygga, som lå nede ved sjøen mot Sundet. På Oversiktsbilde 1901 ser alle disse husene ut til å være ferdige. Det er derfor sannsynlig at Mons og familien hans flyttet fra Småhaugan til
Monsstua i 1900/01.

Mons påtok seg også bygningsarbeid for andre, og har bl.a. bygd det nordligste tilbygget på Inderberg/Dombesteinstua/Berithuset (JHE).
Han fikk havning til ei ku på en del av bruksnummer 5, og denne teigen ble etter hvert kalt "Monsmarka".

Sønnen Konrad døde dessverre i 1909, ikke fullt 26 år gammel, og Gurine, døde bare en måned etterpå.
Dette ga nok støtet til at Gustav ca. 1910 flyttet til sin biologiske mor i Skjørna i Nord-Trøndelag. Noen år seinere emigrerte han seinere til USA, der han har mange etterkommere. Du kan lese mer Gustavs spesielle historie under Gustav Olsen.

Deodor og Alberta
Monsstua ble i 19?? (uvisst når Mons døde; Gurine døde i 1909)
overtatt av Deodor (Dor) Didriksen fra Sørnesøy (f. 1885), som var gift med Alberta Marie Olsdatter Rystad (1882 - 1969) fra Risten i Bjerangen.
Dor var ???

Alberta var utlært sydame og sydde klær for folk. Monsstua forandret snart navn
til Albertastua, som den fortsatt kalles blant folket på Myken.

De tok til seg Egil Johan Rystad, sønn av Thora Eriksen og Albertas bror, Albert Rystad. Egil Johan døde dessverre tidlig, av tuberkulose.

Alberta hadde mange søsken, og flere av dem bodde på Myken:
- Hilda (g. med sin svoger Hans Johansens sønn (!) Sivert Hanssen)
- Olea
- Albert (g. med 1. Thora Eriksen og 2. Karen Langstrand)
- Anne (Ane), g. med Hans Johansen
- Helmer
- Gerhard (g. Med Mathilde Thommessen fra Lovund)

Deodor kjøpte etter hvert bruksnummer 1, og Alberta overtok dette da Deodor døde. Alberta døde i 1969, og siden hun og Deodor ikke hadde etterkommere, hadde de testamentert eiendommen, bruksnummer 1 Nergård, til familien Hanssen, dvs. de tidligere eierne..

Kyrre Ludvig Holtvik
Albertastua ble i 19?? overtatt av sønnen Kyrre Ludvig Holtvik (f. 1968), Sandefjord, som samtidig overtok hele bruksnummer 1.

Huset har imidlertid stort sett vært brukt av hans foreldre: Edith (Gull) Hanssen
(f. 1935), g. med Reidar Holtvik (f. 19?? i Sandefjord). Gull hadde vokst opp i nabohuset "Hansstuen", som var hovedhuset på bruksnummer 1 (Nergård), og som ble revet på 1960-tallet.
I 19?? ble Albertastua reparert og fikk da "husmorvinduer", samtidig som den ble
kledd med kvite aluminiumsplater.

Notater:
Overgangene når det gjelder eiendomsretten til bruksnummer 1, mellom Brodtkorp,
P.M. Hansteen, Mons Kristensen, Hans Johansen, Sivert Hanssen, Deodor Didriksen og Kyrre Holtvik er uklar og må studeres nærmere.
Noen navn og årstall:
Sivert Hanssen (1883 - 1953), g. med Albertas søster Hilda (1886 - 1958)
Konrad Hanssen (1909 - 1973), g. med Edith Jakobsen (1914 - 1999)
Edith (Gull) Hanssen (f. 1935), g. med Reidar Holtvik (f. 19??), Sandefjord.
Gull vokste opp i nabohuset "Hansstuen", som var hovedhuset på bruket Nergård, bruksnummer 1.Alt. søkeord: Sivert Hansen, Tora Eriksen,