GetTitle

  • Adolfstua og Fyret mai 2007
  • Adolfstua
  • Utedo Adolfstua 01 2003
  • adolfstua 01 194x
  • adolfstua 01 19xx
  • adolfstua 01 2003
  • albertastua 03 19xx

ADOLFSTUA alias Hannastua (71/5/f.?)
ble bygd ca. 1905 av (Hans) Adolf Hanssen (1877 - 1941).
I følge HMH var huset ferdig og ganske nytt da Marie Jakobsen (g. m. Johan Eliassen) kom til Myken i 1906.

1905? - 19??: (Hans) Adolf Kristian Dahl Hanssen (1877 - 1941) og kona Hanna Marie f. Olsen (1885 - 1972). De hadde disse barna:

- Haldis Margrethe Hanssen (1908 - 1985)
- Vally Marie Arnolda Hanssen (1910 - )
- Hans Adolf Johan Hanssen (1911 - 1993)
- Anna Pauline Hanssen (1913 - 19??)
- Anna Pauline Katrine (Tulla) Hanssen (1914 - )
- Alvhild Kristine Helene Hanssen (1918 - )
- Hanna Lovise Marie Hanssen (1921 - )
- Harald Andreas Elias Hanssen (1922 - 1989)
- Liv Andrea Hansine Hanssen (1928 - )

1942 - 1945: Harald og Nanna Hanssen
Da Harald i 1942 giftet seg med Nanna Nikolaisen (f. 1922) flyttet de inn i Adolfstua og bodde der til de den 19.8.1945 flyttet inn i eget hus, se Vesterheim (NH).
Mens de bodde i Adolfstua, fikk de to barn: Aud Hanna (1942 -) og Tomas Hanssen (1945 -). Tomas var 14 dager gammel da familien flyttet.

Kort tid etter fikk Adolfstua nye beboere:

1945 - 1958: Hans og Maia Hansen
Den 28.8.1945 giftet Haralds bror Hans (1911 - 1993) seg med Maia Eliassen (1916 - 2002) og flyttet inn i Adolfstua. De fikk tre barn:
- Jan Kristian Hansen (1946 - )
- Annveig Hanna Hansen (1947 - )
- Hårek Magne Hansen (1953 - )
Da nyhuset Bergtun sto ferdig i 1958, flyttet familien inn der.

I perioden 1958 til 1977 sto Adolfstua tom.

Fra bolighus til fritidshus

1977 - 1994: Elly og Ottar Helgaas
I 19?? ble Adolfstua solgt som feriehus til Elly Helgaas f. Dombestein (1935 -) og mannen Ottar.

Fra 1994: Hårek Hansen
I 1994 solgte Elly og Ottar huset til Hårek Hansen, Oslo, som ønkset å ha barndomsheimen som feriehus.
"Brua" eller gangveen på framsida av huset ble revet i 19??. I stedet bygde Hårek en terrasse foran huset. Han bygde også trapp???
Adolfstua er etter hvert blitt satt i god stand, og har fortsatt de originale vinduene.

Hårek giftet seg 14.9.2000 med Grete Pedersen (f. 1955) fra Gimsøy (LTL).

På malekurset på Utheim i 1994 fikk Hårek to av deltakerne, Marte Gautneb og Lilliann Voll, til å male et bilde av seg. Når han er på Myken, setter han bildet opp på ytterveggen i 2. etg, der det tidligere var malt et "blindvindu"; se bildet (BS).