RUTESELSKAPENE Tøtta 1949 eller 1951? xxxxxxxxxxxxxx

Det Helgelandske Dampskibsselskap (HDS) var det første rederiet som startet
rutetrafikk på Myken og Valvær. Det skjedde i 1894 med DS "Thorolf Kveldulfsøn", som ble ført av kaptein Peder Mikal Hansteen. Tilbudet gjaldt de første årene bare under vinterfisket, fra nyttår til påske, da behovet var størst.

Ellers i året måtte folk selv ordne med transport, både for seg selv og for gods. Postskyssen, som ble etablert i 1872, kunne bare ta med mindre sendinger.
Postføreren hadde nok anledning til å ta med passasjerer, men det er ikke kjent om noen benyttet seg av dette.

Saltens Dampskibsselskab (SDS) overtok rutefarten på Myken fra 1889, og drev den sammenhengende i 91 år, til 1989, da selskapet ble kjøpt av OVDS.
Hvilken båt SDS fra 1889 brukte på Myken og Valvær er ikke sikkert, men det er fire muligheter; DS "Ofoten", DS "Skjerstad", DS "Sivert Nielsen" og DS "Folden".
Trolig var der DS "Skjerstad", som var det skipet som mest betjente Helgeland.

Etter hvert ble rutetilbudet økt. Fra 1901 hadde Myken dampskipsanløp fra januar til august, men det er ikke kjent når en fikk helårs båtforbindelse.

Under krigen 1940 - 1945 ble mange av selskapets skip ble senket, både av tyskere og briter, og rutetilbudet måtte derfor reduseres. Etter krigen leide selskapet inn fiskefartøyer og annet tilgjengelig materiell for å kunne tilby et minimum av kommunikasjoner. En av disse var MS "Viknes", se bilde til h.

Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap (OVDS). I 1989 kjøpte OVDS SDS. og trafikerte Myken under dette navnet til 2006 (BS).

Hurtigruten Group. I 2006 fusjonerte OVDS med TFDS (Troms fylkes Dampskibs- selskap), og bruker nå dette navnet (BS).


RUTEBÅTENE
Rutetrafikken på Myken har har i årenes løp vært utført av mange skip. I forbindelse med Helgelandskes planer om å åpne rute til Myken skal D/S "Haarek"
(ex forskningsskipet D/S Hansteen¹) i følge boka "Selskapet vårres" av Leif B. Lillegaard, Sandnessjøen 1992, ha vært i Myken en enkelt gang på 1880/90-tallet.

Her er ei liste over de fleste rutebåtene som har trafikkert Myken:

Navn Funksjonstid
DS "Thorolf Kveldulfsøn" 1894 - 195?; på Myken 1894 - 1898. ?????
DS "Skjerstad" 1888 - 1918
DS "Sivert Nielsen" 1896 - 1940, krigsforliste.
DS "Folden" 1905 - 1954, ble bombet av tyske fly i 1940; 6 omkom,
DS "Bodin" 1910 - 1957, trofast sliter i lokalruta,
DS "Hammerø" 1914 - 1949
MS "Tøtta" 1915 - 1966
MS "Osa" 1916 - 1961, forliste under utleie. når? tas bort?????
MS "Kunna" 1920 - 1943
MS "Tysfjord" 1937 - 1979
MS "Hellevik" I rute på Myken under eller like etter krigen (LOE).
MK "Lillevik" Kutter, tidligere reisendebåt. hadde et lite lasterom,;var
innleid til å gå i bygderuta. Eieren het Peder Johansen
(LOE).
MK "Viknes" Kutter på 89 fot, gikk i erstatningsrute for SDS fra 1946,
både i lokalruta og bygderuta. Eier: Olaf Thomassen,
Spjutvik i Sigerfjord (BS etter samtale med sønnen Jens i
2004)
MS "Hamarøy" 1951 - 1982, var den største lokalbåten med 130 fot.
MS "Rødøy" 1951 - 198?, gikk i bygderuta, gikk på Myken til 1977.
MS "Hulløy"
MS "Ofoten" 1952 - 1976
MS "Salten" 19xx - 19xx (ex "Torghatten")
MS "Steigen" 1953 - 1968
MS "Væran" 1948 - 1963, på Myken bare sporadisk.
MS "Bodin" 19?? - 19??. Dette var ei bilferge, som gikk i bygderuta
også etter at hurtigbåten "Rødøyløven" kom i trafikk.
MS "Rødøyjord I" 1973 (11.6) - 19?? Den tidligere doktorbåten "Rødøyfjord"
gikk en periode også i rutefart for SDS, under navnet
"Rødøyfjord I", for å skille fra den nye doktorbåten, se
under Helsestell, folkemed.
MS "Rødøyløven" (I) 1977 - 1997. SDS' første hurtigbåt, en ettskrogsbåt med
glimrende sjøegenskaper.
MS "Rødøyløven" (II) 1997 (GD). Tross kraftig protest fra Myken satte OVDS
fra 1997 inn en nybygd hurtigbåt av katamaran-typen i
Rødøybassenget. Bakgrunnen for protesten var at en etter
erfaring fra reiser med "Helgelandsekspressen" mente at
katamaraner er dårligere sjøbåter enn ettskrogsbåter, og
at en ikke ønsket en dårligere sjøbåt enn den første
"Rødøyløven". Kravet ble blankt avvist av OVDS, selv om
det var innhentet ekspertuttalelser som støttet kravet
fra Myken.

Lastebåter som har betjent Myken:
MS "Fjordlast" (SDS)
I 19?? mistet SDS mistet konsesjonen på godstransport i distriktet til Bergen Shipping?. Dette rederiet kjøpte da MS "Nauma" (komb. last/pass.) fra Namsos Trafikk/Dampskipsselskap?, og døpte den om til MS "Myken".
Ny MS "Fjordlast" Finn Olsen?
MS "Bodin" (ex MS "Landego")
MS "Mosken" ?
MS "Myken" ex Fjordlast, midt på 1990-tallet. "Myken" hadde i 1994 avgang fra Bodø ti/to kl 1200, og fra Nesna on/fr kl. 1100.
MS "Fjordlast" = ferje ex Bindal?

¹har ikke noe med kaptein P.M. Hansteen på D/S "Thorolf Kveldulfsøn" å gjøre)
Alt. søkeord: Torolf Kveldulfson Kveldulvson