GetTitle

  • Notfisk N-18-R 01x 1978-79

Mkr "Notfisk", N-18-R, var en klavert krysser, bygd ca. 1961/62 hos H. Hansen,
Rognan. "Notfisk" var på 50' og hadde en 270 HK Volvo Penta motor.

Kolbjørn Lunheim, Myken (1939 - 1979) og kona Emma (f. 1944), kjøpte båten i november 1978, fra Abelvær v/Rørvik i Vikna. Båten hadde hatt flere eiere før dette.
Fra august 1979 drev "Notfisk" seifiske med not i Nord-Troms og hadde stasjon i Skjervøy. Mens båten var på vei ut til feltet forlot Kolbjørn rorhuset for å gå ned
og ta seg en hvil. Seinere ble det oppdaget at han ikke var i kahytten. Han har trolig vært en tur ute på dekk og fått et illebefinnende som førte til at han falt iverbord
og omkom. Dette hendte 21. september 1979.

"Notfisk" ble i 1980 solgt til Leif Hansen, Ørnes. Ca. 1984/85 ble den solgt til Hans Olai og Håkon Arntsen, Rødøy, som kalte den "Valværing". Den fikk da nytt registreringsnummer, N-52-R.
I 1987 solgte de båten til Oddvar Johnsen i Brønnøysund, som døpte den om til "Lena Kristin". Dette navnet hadde den så seint som i 2004, da den hørte hjemme i Nusvåg i Loppa kommune. (ELN, LTL).